- Det er over ni ganger så mange overnattinger registrert av norske feriereisende som det er for utenlandske feriereisende i Nord-Norge.

- Våren 2019 er det gjennomført en reiselivsundersøkelse på Vestvågøy som en del av næringsplanarbeidet.

- Konjunkturbarometer for Nord-Norge SPESIAL, rapport nr. 4 2018

- Pressemelding 23.10.18: Nye innovasjonsmidler til Ballstadprosjektet

- Utviklingen 1983 - 2017

- Statistikk presentert i prosjekt "Fiskerifaglig samarbeid" i regi av Lofofoten Matpark

- Det er flere sporty kulturturister, enn kulturelle sportsturister

- status medio oktober 2018