På oppdrag og med finansiering fra Vestvågøy Kommune og Sparebank 68 Nord har LoVe Utvikling gjennomført en undersøkelse rettet mot næringslivet i Vestvågøy. Bakgrunnen er den globale pandemien som har ført til betydelige smitteverntiltak og endringer i økonomi, adferd og konsum.

- Tilgang på folk er og kan bli en begrensning som vil få direkte betydning for samfunnsøkonomien

- Samlet turistkonsum er beregnet til 176,6 milliarder, hvorav 52,6 milliarder er fra utenlandske besøkende. Dette er rekordhøyt!

- Utviklingen i næringene har betydning for befolkningsutviklingen og visa versa. Statistikk for utviklingen i Lofoten hentet fra SSB.

- Menon Economics har utført ringvirkningsanalyser på vegne av NHO Reiseliv for 8 destinasjoner, deriblant Lofoten og Vesterålen. Undersøkelsen forteller blant annet hvilke type reisende som er minst og mest lønnsomme for regionen.

- Det er over ni ganger så mange overnattinger registrert av norske feriereisende som det er for utenlandske feriereisende i Nord-Norge.

- Våren 2019 er det gjennomført en reiselivsundersøkelse på Vestvågøy som en del av næringsplanarbeidet.

- Konjunkturbarometer for Nord-Norge SPESIAL, rapport nr. 4 2018

- Pressemelding 23.10.18: Nye innovasjonsmidler til Ballstadprosjektet

- Utviklingen 1983 - 2017

- Statistikk presentert i prosjekt "Fiskerifaglig samarbeid" i regi av Lofofoten Matpark

- Det er flere sporty kulturturister, enn kulturelle sportsturister

- status medio oktober 2018