Viktig melding

Inkubator Salten (i Lofoten)

- vårt mål er at du skal realisere din forretningsidé

En inkubator er et innovasjonsselskap som skal bidra til utvikling og etablering av nye vekstbedrifter og skape vekst i etablert næringsliv. Inkubatoren tilbyr et faglig og sosialt miljø hvor gründere, bedrifter, akademia, FoU-miljøer, investorer og andre kobles sammen. Inkubator Salten er 1 av 35 inkubatorer i Sivas nasjonale inkubasjonsprogram hvor hovedmålet er økt nasjonal verdiskaping. 

Inkubatorene skal gi gründere forretningsrådgivning og hjelpe dem fra idé til marked. Det tilbys også rådgivning til etablert næringsliv for å skape vekst og bidra til knoppskyting. I utviklingsprosessen bidrar inkubatoren med kompetanse innen forretningsutvikling, kommersialisering og mentorering. Bedriftene får tilgang til relevante nettverk, finansiering og et sterkt utviklingsmiljø med prestasjons- og delingskultur. Tjenestene gis i en tidsbegrenset periode med tett oppfølging fra inkubatoren og et profesjonelt forretningsnettverk.

Inkubator Salten er ledet av Kunnskapsparken i Bodø og det er i 2019 inngått avtaler om bruk av inkubatorprogrammet også i Lofoten og Vesterålen. Samarbeidspartnere er Lofoten Matpark AS og Egga Utvikling AS og disse kan også kontaktes for mer informasjon. 

Kontakt:

Inkubator Salten,
Kunnskapsparken Bodø
Sjøgata 15/17 i 4. etasje (Jakhellngården)

Kontaktperson: Ingrid Sommerli, is@kpb.no, 950 42 170

Kontakt

Ørjan Arntzen
Daglig leder i LoVe Utvikling AS
E-post
Mobil 95 94 84 64

Kontorsted: Storeidøya 87, Leknes

Som daglig leder og prosjektleder i LoVe Utvikling AS (tidligere Lofoten Matpark) jobber Ørjan mye med utviklingsprosjekter for reiselivet i Lofoten og Vesterålen.