Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Hva betyr det at et sted får status som statlig sikra friluftslivsområde? Er det farlig at det for mange år siden var en avfallsplass der?

Under åpninga av fylkestinget i dag fikk Uttakleiv Grendelag overrakt Kulturlandskapsprisen Nordland for 2017.

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

På denne dagen fokuserer vi på at alle husstander skal ha fungerende røykvarslere.

I forbindelse med nedsetting av ny vannkum skal vannledningen midlertidig legges om.

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill til hva vi bør opplyse om? Eller spørsmål? Ta kontakt.

Her kommer denne ukens nyhetsbrev. Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt.