Sommerhilsen til deg som jobber i kommunen

  

Sommerens siste nyhetsbrev fra Vestvågøy kommune. Et fyldig sådan :) God ferie!

 

Morten Wirkola, leder av enhet Prosjekt - og infrastruktur (PI), utdyper tall presentert i artikkel i Lofot-Tidende 23.06.22

Noen saker fra oss. Ha ei riktig fin helg i varmen!
 

Korona - nye anbefalinger

   

Kommunestyre i Vestvågøy kommune har i møte den 21.06.2022 vedtatt å sende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. august 2022.

 

Pasientvarslingsanlegg i Vestvågøy kommune

 

Vi tar sjansen på å dele noen nyheter i forkant av ei solrik helg :)

 

Byplanen for regionsenteret Leknes er nå lagt ut på mellomhøring! Vi ønsker dine innspill. Frist for å komme med innspill er 1. september 2022.

 

Vestvågøy kommune er i gang med en folkeundersøkelse om koronapandemien. Vi ser nærmere på en rekke faktorer knyttet til pandemien og innvirkningen pandemien har hatt for innbyggere, næringsliv og for de som var involvert i pandemihandteringen. Utstillingen/undersøkelsen står nå på rådhuset. Den vil fra neste uke stå i Meieriet kultursenter.   

Vi har valgt å intervjue noen sentrale personer og få deres betraktninger i forhold til prosessen fra deres side. Denne gang er det rektor Kim Unstad ved Vest-Lofoten videregående skole.