Arbeidsvarslingsplan gyldig til 29.01.2021

Vi går inn i vintertiden og ber alle trafikanter om å kjøre forsiktig og ta et særlig hensyn til gående og syklende langs anleggsområdene.

 

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 16.11.2020 vedfatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. januar 2021: Detaljreguleringsplan Skullbru boligområde, FO-sak 076/20, PlanID: 1860 201903, ArkivID: 19/911

 

Aldeles snart adventstid med mye levende lys. Vi får en liten påminnelse fra brannetaten, i tillegg til annet hett stoff.

 

Stenging fra 3/12-20 klokken 23:00 til klokken 06:00 fredag 4/12-20.

 

Formannskapet behandlet 17. november innkommende forslag til kandidater til miljøprisen, kulturprisen og næringsprisen for 2020.

 

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune den 16.11.2020 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på føring og offentlig ettersyn med frist 15.januar 2021: Detaljreguleringsplan Sjøveien – fortau fra Langhaugen til Ægirs vei, FO – sak 075/20 , PlanID 1860 2018 21, ArkivID: 18/1618

 

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Søknadsfrist 4. desember.

 

Noe få fine saker i ukas nyhetsbrev. 

I forbindelse med prosjektering av Storgata, i Leknes sentrum, er det behov for å ta inn justeringer og mindre endringer i gateløpet og rundkjøringen, i reguleringsplanen Storgata PID 201603 og PID 201702.

 

Offentliggjøring av av budsjett 2021 før behandling i kommunestyret 1. desember.