Kokevarsel Buksnes vannverk oppheves!

 

Etter onsdagens vaksinering på Storeidet er status slik:

       

Nå også med mulighet for drop-in mellom 16.00 og 18.00, og for de som ikke er folkeregistrert i kommunen.

 

Vi har fått bekreftet levering av vaksiner til dose 1 til 28/7, 4/8 og 12/8. Vi oppfordrer alle som ikke har meldt seg til vaksinering å gjøre det snarest.

 

på den som skal bli ny kommunedirektør i Vestvågøy.

 

Kommuneoverlege Eva Kibsgaard Nordberg minner oss om viktigheten av å fortsatt følge smittevernrådene.

 

Også i år tilbyr Lofothallen AS mulighet for oppstilling av bobil og campingvogner.

Meteren og de andre smitteverntiltakene må vi fortsatt ha fokus på.

 

Helt på tampen blir det noen stenginger som fører til endret kjøremønster.
 

Utkast til forskrift ble i formannskapet 16.06.2021 godkjent og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Høringsfrist 10. august 2021.