Velkommen til ukas nyhetsbrev :) Nyt godværet og kom dere ut!

 

Grunneiere, foretak, lag og foreninger i området kan nå søke om tilskudd til tiltak for 2023. Retningslinjer for Yttersida av Vestvågøy UK.  Søknadsfrist 1.april

 

Nok ei strålende vinteruke er på hell. God helg med ukas nyhetsbrev!

 

  • 1. april er søknadsfristen til hovedopptaket for barnehager på Vestvågøy
  • Det er et felles opptak for alle barnehagene i kommunen

God helg med ukas nyhetsbrev!

 

I medhold av PBL §12-8 varsels oppstart av Plan 202301 - Detaljregulering for Odden, Valberg

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Kartneset hyttefelt, plan-id 1860 202303, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 29.03.2023.

 

Nå sender vi ut faktura på vann og avløp og det årlige gebyret for feiing og branntilsyn. Betalingsfristen er 26. mars.

Vestvågøy kommune har overlevert regnskapet til revisjon med et foreløpig netto driftsresultat på 41 millioner kroner i 2022. Det er en resultatforbedring på 15 millioner kroner i forhold til 2021 da kommunen hadde et netto driftsresultat på 26 millioner kroner.

 

Øvelsen vil foregå 14. og 15. mars i deler av Leknes/Fygle.