Brudd på kommunens hovedvannledning.Hele Gravdal-området er berørt. Vannet er forventet å være tilbake ved 13-14 tiden i dag 22. mars.
Spre dette til alle dere kjenner i området og be dem følge Vestvågøy kommune på Facebook for oppdateringer. 

Søknadene skal fremmes elektronisk innen 1. april. Skjemaer og info om begge typer kulturmidler finnes på Vestvågøy kommunes hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid», deretter «Tilskudd og stipender».

Informasjonsskriv fra Nordland Fylkeskommune, Trafikksikkerhetsutvalget.

I henhold til Fastlegeforskriften § 6. har kommunen plikt til å informere innbyggerne når vi ikke har ledige plasser på legenes liste.

Vestvågøy kommune hadde for 2016 budsjettert med et regnskapsmessig mindreforbruk på 7,5 mill kroner. Foreløpige beregninger viser et mindreforbruk på 29,5 mill kroner.

I Vestvågøy har sykehjemmene og hjemmetjenesten over flere år arbeidet med ernæring for brukerne.

Alle ungdommer mellom 13 og 20 år kan delta. Frist for påmelding er 10. februar. Påmelding gjøres på www.ukm.no

Kulturminister Linda Hofstad Helleland ga denne uka 480.000 kroner til ungdomsarbeidet som drives ut fra Meieriet kultursenter. Pengene skal bidra til at flere barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i organiserte fritidsaktiviteter.

fside

Planutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 07.11.16  vedtatt følgende mindre endring av reguleringsplan:

Mindre endring av reguleringsplan for Vågan hytteområde

PU-sak 048/16

PlanID: 1860 200601 ArkivID 16/432