De folkevalgte møter onsdag 20. mai til "fysisk" kommunestyremøte og kan da glede seg til oppusset sal med forskriftsmessig plass til alle representantene.

Nasjonaldagen nærmer seg og i år blir det en ny og digital vri på feiringa. Les mer om dette og annet nytt fra Vestvågøy kommune.

Vestvågøy kommune gjennomfører i perioden 24/5 - 12/6 spyling av vannrør. Se oppsatt tabell for berørte områder. Det er viktig at abonnentene i perioden lar KALDT vannet renne i ca 20 sekunder hver morgen før bruk. 

Som kjent har det de siste månedene vært en prosess knyttet til nedbemanning av 40 årsverk i Vestvågøy kommune. Fem ulike arbeidsgrupper har arbeidet med forslag, og disse er oppsummert og bearbeidet av en styringsgruppe. Styringsgruppa består av rådmann, kommunalsjefer, HR-sjef, adm kontroller, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Da er det med glede vi åpner skolene for alle våre elever!

Adgangen til rådhuset har i en lang periode vært begrenset til kun å gjelde noen få ansatte som ikke har hatt hjemmekontor. Nå åpnes dørene for publikum igjen.

I slutten av juni og begynnelsen av august vil Leknes SFO gi et tilbud til alle kommunens SFO – elever.

Vestvågøy turistinformasjon har distribuert veilederen fra kommuneoverlegene til reiselivsbedriftene i Vest-Lofoten.

Fra Vest-Lofoten lensmannskontor kommer det en liten påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned. 

Fra fagutviklingssykepleier Ann-Kristin Brimi får vi opplyst at det er opprettet eget telefonnummer hvor helsepersonell tar imot dine spørsmål som måtte omhandle korona.

Ring: 47753670