Forhåndsvarsel om oppstart av arbeid med lokal forskrift - rett til opphold i institusjon

Da må du hjelpe til med å spre denne utdanningsmuligheten.

Klasser flyttes inn i andre bygninger på skolen.

Vestvågøy kommune inviterer husstander langs kommunal veg til et spleiselag for nyasfaltering av kommunale grusveier.

Her overleverer ordfører Remi Solberg prisen til konstituert rektor Jane Horn.

NAV-kontorene setter nå flere nettjenester ut i livet med fullt trykk fra den 3. april. Dette er en omfattende nasjonal satsing i NAV hvor siktemålet er å gi riktig og oppdatert veiledning på tjenester og ytelser.

Informasjonen under er orientering fra Vestvågøy Eiendomsdrift om det som skjer ved og på Ballstad skole i forbindelse med vannskaden.

Brudd på kommunens hovedvannledning.Hele Gravdal-området er berørt. Vannet er forventet å være tilbake ved 13-14 tiden i dag 22. mars.
Spre dette til alle dere kjenner i området og be dem følge Vestvågøy kommune på Facebook for oppdateringer. 

Søknadene skal fremmes elektronisk innen 1. april. Skjemaer og info om begge typer kulturmidler finnes på Vestvågøy kommunes hjemmeside under «Kultur, idrett og fritid», deretter «Tilskudd og stipender».