Det formelig renner over av saker denne uka! 

Vestvågøy kirkelige fellesråd har vedtatt å endre "Forskrift om gravplasser i Vestvågøy kommune, Nordland". Før de kan endelig godkjennes av Statsforvalteren skal det gjennomføres en høring. Frist 12. november.

 

Presisering rundt kommunens informasjon om oppheving av fritak for eiendomsskatt for boliger nyere enn 5 år.

 

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 28.9.2021 egengodkjent følgende tre reguleringsplaner: Heldalen, Finneset Landskapshotell og Lofoten Handelspark sørvest

 

Næringsutvalget har behandlet de 15 søknadene som kom inn etter utlysning av tredje runde av kommunal kompensasjonsordning. Totalt kr. 1 788 000 ble fordelt.

 

Konkrete saker fra mineralriket og dyreriket denne uka. 

  

Vestvågøy kommune vaksinerer de som er i målgruppa for influensavaksine. Apoteket tilbyr også vaksine til de som ønsker det.

   

Gjenåpning! Ukas nyhetsbrev inneholder også en hel del fra Ballstad havn, avsløring av hvem som mottar kommunens priser for 2021 og mye annet snacks.

 

Ungdommen på Vestvågøy imponerer i vaksinestatistikken - og litt om «immunologiske gjeld» denne uka.