-  forstudie kultur- og reiselivsnettverk i området Valberg - Stamsund - Ure (2018/2019)

    Utdanningsråden i Nordland lanserte høsten 2017 ideen om et kulinarisk senter for Lofoten med lokalitet i Vestvågøy, og med tilknytning til Vest-Lofoten videregående skole. Bakgrunnen er at elevtallet og søkningen til opplæring innen restaurant- og matfag er i nedgang, og det er behov for å gjøre en ekstra innsats for å sikre nok kompetanse for framtiden.

- prosjekt for utvikling av reiselivet på Ballstad (2017 - 2020)

- Følger opp rundt 200 lærlinger og lærekandidater i medlemsbedriftene

- 3-årig prosjekt som skal bidra til at flere gründerbedrifter overlever og skaper vekst og verdiskaping i Lofoten og Vesterålen

- prosjekt for utvikling av næring på gårder, baser på gamle ferdselsveier (2015 - 2018)

- bedriftssamvirke for fremming av Lofoten som matregion og matdestinasjon

- samvirke mellom bønder for produksjon og salg av lam med Geografisk Beskyttet Betegnelse

- forprosjekt 2018 for å etablere samarbeid om rekruttering mellom organisasjoner i Lofoten

- bedriftssammenslutning for markedsføring av tørrfisk fra Lofoten