-  forstudie kultur- og reiselivsnettverk i området Valberg - Stamsund - Ure (2018/2019)

- prosjekt for utvikling av reiselivet på Ballstad (2017 - 2020)

- Følger opp rundt 200 lærlinger og lærekandidater i medlemsbedriftene

- 3-årig prosjekt som skal bidra til at flere gründerbedrifter overlever og skaper vekst og verdiskaping i Lofoten og Vesterålen

- prosjekt for utvikling av næring på gårder, baser på gamle ferdselsveier (2015 - 2018)

- bedriftssamvirke for fremming av Lofoten som matregion og matdestinasjon

- samvirke mellom bønder for produksjon og salg av lam med Geografisk Beskyttet Betegnelse

- forprosjekt 2018 for å etablere samarbeid om rekruttering mellom organisasjoner i Lofoten

- bedriftssammenslutning for markedsføring av tørrfisk fra Lofoten