Viktig melding

Destinasjon Ballstad

- prosjekt for utvikling av reiselivet på Ballstad (2017 - 2020)

Destinasjon Ballstad er et bedriftsnettverk for utvikling av Ballstad som reiselivsdestinasjon. Prosjektet er nå inne i et tre-årig hovedprosjekt finansiert av Innovasjon Norge, med varighet ut 2020.

Prosjektet startet opp med en forstudie i januar 2017 etter initiativ fra bedrifter på Ballstad. Forstudien, finansiert av Vestvågøy kommune, konkluderte med at det var grunnlag for et videre arbeid for å etablere bedriftsnettverk. Innovasjon godkjente søknad om forprosjekt i juli. Forprosjektet dannet grunnlag for søknad om et hovedprosjekt under Innovasjon Norges  bedriftsnettverksprogram og denne ble innvilget i november 2017.

Utviklingsprosjektet har mange delprosjekter som sorterer under hovedområdene:

  • Kompetanseheving
  • Videreutvikling av fisketurisme
  • Sosial bærekraft

Program hos Innovasjon Norge: Klynger og bedriftsnettverk

Kontakt:

Prosessleder: Lofoten Matpark AS, prosjektleder Ørjan Arntzen, 959 48 464, orjan@lofotenmatpark.no

Morbedrift: Hemmingodden AS, Trond-Ketil Nilsen, 909 62 181, trond@hemmingodden.no

Mer utfyllende om nettverksarbeidet på Ballstad finnes her...

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03