Viktig melding

Prosjekt - Besøkssenter Hauklandstranda

Vestvågøy kommune har sammen med lokale initiativtakere jobbet siden 2012 for å realisere nytt servicebygg på Hauklandstranda. Mai 2023 ble første spadetak tatt.  Prosjektet er et samarbeid med Statens vegvesen og Nasjonale turistveger. Nordland fylkeskommune støtter også prosjektet økonomisk.

Prosjekteier/byggherre: Vestvågøy kommune
Prosjektperiode: mai 2023 - desember 2024
Ansvar: Prosjekt og infrastruktur
Prosjektleder:  Ivan Pirojkov
Prosjektering: Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
Arkitekt servicebygg: Arne Henriksen
Entreprenør: Thore Magnussen og Sønn AS

Bakgrunn

Hauklandstranda er et ikonisk besøkspunkt i nasjonal sammenheng som sammen med  Vik og Uttakleiv har opp mot 250.000 besøkende i året. Toalettanlegget som ble oppført i 1978 holder ikke dagens standard og sommeren 2021 åpnet nytt, midlertidig, toalettbygg i påvente av bygging av permanent servicebygg. Med bakgrunn i samarbeidsavtale mellom partene har Nasjonale turistveger hatt ansvar for prosjektering og utlysningen av anbud for bygg og ny parkeringsplass. Avtale med entreprenør ble signert 31. januar 2022 og prosjektet samfinansieres av Nasjonal turistveg og Vestvågøy kommune (venter på tilsagn om støtte fra Nordland fylkeskommune). Prosjektet er et sentralt bidrag til besøksforvaltningen i det statlige sikrede friluftsområdet

Anleggsområdet

Bildet viser fotavtrykket til parkeringsplass og servicebygg etter at toppdekket er fjernet. Se detaljer i menypunkt "Tegninger/Beskrivelse". Denne fasen av anleggsarbeidet berører i liten grad eksisterende parkeringsplass og adkomst til stranda. Varsler om arbeid og endringer som følge av prosjektet ligger i menypunkt "Info til besøkende".

01.06.23 Oversikt over stranda og anleggsområdet. Ann Jori Romundstad, Miljødirektoratet

Prosjektlogg

Finansiering

Prosjektpartnere i byggeprosjektet er Statens vegvesen - Nasjonale turistveger og Vestvågøy kommune. Sammen med Nordland fylkeskommune finansieres prosjektet slik:

Relaterte lenker og dokumenter

Tegninger/Beskrivelse  Informasjon til besøkende

Kontakt

Ivan Pirojkov
Prosjektleder bygg
E-post
Telefon 76 05 62 01
Silje Myhre Amundsen
Seksjonsleder Statens vegvesen, Nasjonale turistveger
E-post
Mobil 97 52 29 79