Viktig melding

Tidligpensjonsordning

  • Jordbrukere som har fylt 62 år og som har drevet med jordbruk i minst 15 år kan få tidligpensjon
  • Det er statsforvalteren som behandler søknader om tidlegpensjon

For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år. Det blir stilt krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. En forutsetning er at landbrukseiendommen er overdratt til ny eier. 

Hvordan søker jeg?

  • Du finner søknad hos Landbruksdirektoratet og sendes det til til statsforvalteren.
  • Statsforvalteren behandler søknaden og innhenter opplysninger hos kommunen om det er nødvendig for behandlingen

Informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist og søknadsskjema hos Landbruksdirektoratet
 

Kontakt

Marit Annie Larsen
Rådgiver landbruk
E-post
Telefon 76 05 61 33