Viktig melding

Landbruksveier

Skal du bygge en landbruksvei, må du søke til kommunen. Dersom landbruksnytten utgjør over 50 prosent i veianlegget, behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften).

Landbruksveier er bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten. Har veien under 50 prosent landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker om bygging av landbruksvei, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no.

Bygging av nye og ombygging av eldre landbruksveier er hjemlet i jordloven, og behandles gjennom forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier.

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38