Viktig melding

Plantevernmidler

Alle som vil kjøpe eller bruke plantevernmidler i yrkesmessig sammenheng må ha et gyldig autorisasjonsbevis. Autorisasjonen gjelder for 10 år fra avlagt prøve. Ved fornyelse stilles tilsvarende krav som ved første gangs utstedelse.

Mattilsynet har ansvar for ordningen med krav til autorisasjonsbevis. Oppgaven med å arrangere kurs og utstedelse av autorisasjonsbevis er delegert til Statsforvalteren og kommunen. Norsk landbruksrådgivning arrangerer kursene.

De som kjøper eller bruker plantevernmidler har selv ansvaret for å ha gyldig bevis samt å følge annet regelverk for bruk av plantevernmidler.

Når du skal få utstedt autorisasjonsbevis etter bestått eksamen må du henvende deg til bostedskommunen. Når kommunen har kontrollert bestått eksamen og registrert deg i registeret vil du fra Mattilsynet få tilsendt beviset i posten.

Aktive gårdsbrukere og veksthusprodusenter anses å ha direkte behov og vil få bevis tilsendt uten videre dokumentasjon. Andre som ønsker autorisasjonsbevis må vise til yrkesmessig behov hvor arbeidsgiver skal bekrefte dette.

Arbeidsgiver bekrefter yrkesmessig behov for autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler.

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38