Viktig melding

Erstatningsordninger

Det finnes ulike statlige erstatningsordninger i landbruket.

Klimabetingede skader

Ved klimabetingede skader er det kommunen som er førstelinjeinstans. Kommunen er den som mottar og behandler søknadene og skal gi veiledning til søkere.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvem som kan søke, søknadsfrist, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no 

Søknad om erstatning

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38