Viktig melding

Erverv (overtakelse) av fast eiendom

Konsesjon for erverv (overtakelse) av fast eiendom

Skal du kjøpe fast eiendom, er kjøpet omfattet av konsesjonsloven. Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer.

De fleste erverv er konsesjonsfrie, imidlertid må du vanligvis sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet.

Kommunen avgjør søknader om konsesjon. Kommunens vedtak kan påklages til Fylkesmannen.

Hvordan søke?

Mer informasjon om hvordan man søker konsesjon, egenerklæring om konsesjonsfrihet, veiledningsmateriell og søknadsmateriell finnes på landbruksdirektoratet.no

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38