Viktig melding

Deling av landbrukseiendom

Skal du dele en landbrukseiendom er dette omfattet av jordlovens delingsbestemmelser. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Hvordan søke?

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen der eiendommen ligger. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Statsforvalteren.

Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter jordlovens § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten.

Les mer om deling av landbrukseiendom hos Landbruksdirektoratet

Kontakt

Ivar Johansen
Landbruksansvarlig
E-post
Telefon 76 05 61 38