Viktig melding

Eggum

Fiskeværet Eggum ligger på yttersida av Vestvågøy, og er kjent som et sted å se midnattsola.

På Kvalshaugen ligger Borga, en radarstasjon fra 2. verdenskrig, hvor Statens vegvesen har hyret Snøhetta arkitekter til å utforme bygget med kafe, uteplass og offentlige toaletter. Eggum er del av Nasjonale turistveier. En kilometer langs stien mot Unstad er skulpturen av Markus Raetz, som del av Kulturlandskap Nordland.

Billy Jacobsen, forfatter av Den lille boka om Lofoten (2004) skriver om Eggum i essayet Følelsen av rom og evighet: «Eggum ligger på et gresskledd belte mellom stupene og fjæra. Utenfor går storhavet i flukt med nordhimmelen.  I denne landsbyen fins opplevelsen av rom og evighet; under fjellet, mot horisonten. Men havet her skal ingen ro, som ikke kjenner det».

For 50 år siden bodde nær 600 mennesker her. I dag har Eggum rundt 75 innbyggere.

Eierskap og forvaltning

Området er privateid av bøndene i bygda og Eggum grendelag har lagt ned mye arbeid i tilrettelegging for besøkende. Statens vegvesen Turistvegseksjonen eier bygget/sanitæranlegget ved Borga. 

Servicetilbud for besøkende

  • Toalett i sommersesong 
  • Parkeringsplasser
  • Rasteplass
  • Søppelstasjon
  • Kafé  (åpent hver dag mellom 10-20 i sommersesongen)

Kulturlandskap

Eggum er i Vestvågøys arealplan avsatt som hensynssone landskap. Bakgrunnen er at Eggum har landskapstyper med spesielt god og typisk utforming, og som er av nasjonal betydning.

Eggum er av Miljødirektoratet definert som et verdifullt kulturlandskap: «Nordvendt beiteområde på strandeng og beitelier i område med storslått natur mot yttersiden av Vestvågøy. Naturreservat og nasjonal turistvei-lokalitet. Området beites av sau».

Tilrettelegging turveier

Fra Borga på Eggum er det grusvei inn langs Nedre Heimerdalsvatnet og en annen til skulpturen Hode av Markus Raetz, omtrent to kilometer forbi bebyggelsen, på grusvei langs sjøen. Fra hode går det en kupert sti langs havet til Unstad. Turen fra parkeringsplassen ved Borga er på 5, 3 kilometer, og beregnes av UT å være en enkel tur som tar et par timer.

Spesielle naturforhold

Eggum naturreservat ligger rundt 1 km. vest for Eggum. Det har et areal på 1 010 dekar, hvorav 381 dekar sjøareal. Området er vernet for å ivareta ei velutviklet rullesteinstrand og en svært godt utviklet randmorene. Bak stranda går lyng- og/eller gressdominert hei direkte over i fjellsidene. Mindre flekker av sandstrand finnes rett vest for Eggum og nær utløpet av Heimerdalsvatn.

Grendelaget finansierer vedlikehold og tilrettelegging gjennom betaling for parkering og bruk av servicetilbud i området. Kommunen finansierer søppeltømming. For investeringer i større tilretteleggingstiltak søkes det midler fra fond, stat, fylke og kommune.

Priser

Eggum grendelag tar betalt for parkering og camping i området. Inntektene går utelukket til å dekke utgifter med vedlikehold, belysning og annen drift. Grendelaget gjør alt arbeid på dugnad.   

Priser

Kjøring og parkering: 40 NOK

Overnatting bobil 200 NOK

Overnatting telt 100 NOK

Kontaktinformasjon

Eggum Grendelag, Ronny Johansen, 913 69 478

Kontakt bønder (om skadet sau osv.), Kurt Arve Edvardsen 977 25 779

Bilder

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

Kilder

https://www.nasjonaleturistveger.no/no/turistvegene/lofoten?attraksjon=Eggum

http://www.skulpturlandskap.no/kunstverkene/hode/

https://no.wikipedia.org/wiki/Eggum_naturreservat

https://ut.no/turforslag/115934/langs-sjen-fra-eggum-til-undstad

https://faktaark.naturbase.no/?id=KF00000576

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad