Viktig melding

Unstad

Unstad er et av Lofotens mest populære utfartssteder, og ligger på yttersia mellom Eggum og Tangstad. Bygda har blitt satt på kartet på grunn av de gode surfeforholdene, og det vakre landskapsrommet der bygda omkranses av fjell og ebber ut i hav.

Unstad var sannsynligvis bebodd før 1350. Gården Unstad er omtalt tidligere enn noen annen gård i Borge og Valberg. Folketellingene fra begynnelsen av 1800-tallet viser en økende folkemengde. I 1930-årene nådde den toppen, med rundt 350 personer. Mange på Unstad rodde fiske fra Eggum og senere fra Mærvoll.

Unstad har i dag som tidligere et landsbypreg, med husklynger på begge sider av veien i sentrum av grenda, og klynge på bare en side av veien på vei ned mot stranda.

Grenda har en rekke fredede kulturminner, særlig gårdsanlegg fra jernalder og bosettingsområder fra middelalderen. Skolen ble bygd i 1861, mens Unstad kirkegård ble etablert i 1928.

Eierskap og forvaltning

Unstad grendelag forvalter områder, og tar blant annet ansvar for renhold av serviceanlegg på vegne av kommunen. Kommunen har ansvar for avfallshåndtering. To surfeselskaper opererer på Unstad: Lofoten Surfsenter og Unstad Arctic Surf.

Servicetilbud for besøkende

  • Toalett i sommersesong 
  • Parkeringsplasser
  • Rasteplass
  • Søppelstasjon
  • Kafé
  • Overnattingstilbud 

Tilrettelegging turveier

Langs havet mellom Eggum og Unstad går det en populær tursti, som tidligere ble brukt av fiskere fra Unstad. Det er parkeringsplass i begge bygdene hvor en kan starte fra. Turen er i følge turistforeningen en rimelig enkel tur, som tar rundt to timer. Stien er merket. Vær oppmerksom på en del stor ur, og glatte partier i fuktig vær.

Turen på UT.no

Priser

Parkering: 30 kr. for personbil

Kontaktinformasjon

Unstad Grendelag, Olav-Andreas Ervik (leder), 918 68 100

Kilder

Asplan Viak Stedsanalyse for Unstad

DNT/ Lofoten turlag (ut.no)

Kontakt

Nikolay Hjertaas
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 62 65

Besøkssteder

Steder som har særskilt oppfølging fra Vestvågøy kommune i besøksforvaltningssammenheng (klikk på link for info):

Uttakleiv
Hauklandstranda
Eggum
- Unstad