Viktig melding

Folkehelse


Helse og livskvalitet bygges der folk lever livene sine — hjemme, i nabolaget, i barnehagen og i skolen, på jobben, på internett og i naturen. Kommunen har et ansvar for å legge til rette for at innbyggerne kan leve gode, helsefremmende liv.


Hva er folkehelse?
Kunnskapsgrunnlag
Strategigruppe folkehelse
Program for folkehelsearbeid
Partnerskapsavtale
Medlem av Fremsam
Frivillighet
Støtte til fritidsaktiviteter
Helsefremmende barnehage/skole
BUA Vestvågøy
Ungdommens kommunestyre
Meieriet og Qltura

Kontakt

Greta klevstad
Folkehelsekoordinator
E-post