Vestvågøy kommune har april 2022 tatt initiativ til å samle kaieiere i ytre del av Ballstadlandet med tanke på fremtidig utvikling av havneinfrastruktur i området. 

Prosjektperiode: 2022 - 2023. Det er identifisert flere utviklingsmuligheter i Leknes havn. Dette prosjektet skal koordinere og sikre fremdrift i plan- og utredningsarbeid med tanke på fremtidig realisering av næringspotensialet i havna.

Prosjektperiode: 2021. Utvikling av felles plattform for smitteforebyggende tiltak i havnene langs kystene.

Storeidøy kai skal rehabiliteres. Arbeidene omfatter reparasjon av betongskader, utskifting/forsterkning av enkelte konstruksjonsdeler og oppretting av katodisk beskyttelse på hele kaien.

Prosjektperiode: Utvikle og tilrettelegge nye og bedre løsninger på hvordan vi skal håndtere cruisetrafikk til Lofoten i etterkant av pandemien.

Prosjektperiode okt 2021 - mars 2022. Etablering av ny kommunal flytebrygge for å legge bedre til rette for fiskeri og næringsutvikling i Stamsund havn.

Prosjektperiode: nov 2020 til nov 2021. Prosjektet skal fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å ta investeringsbeslutning for utbygging av nødvendig infrastruktur til landstrøm og lading.

Prosjektperiode: 2021 - 2024. Det har vært jobbet siden 2011 med å få Ballstad havn inn i Nasjonal transportplan (NTP) med et utdypingsprosjekt. Ved siste rullering, mars 2021, var havna ikke prioritert. Lokalt arbeid for utdyping ble revitalisert november 2021.

Prosjektperiode: 2022-2024. Ballstad Slip skal utvide sitt industriområde med ny sliphall, båtheis og oppstillingsplasser for båter. Vestvågøy har behov for mer offentlig kai og partene har inngått avtale om samarbeid for utvikling av kommunal infrastruktur i samme område.