Viktig melding

Utvikling Leknes Havn

Prosjektperiode: 2022 - 2023. Det er identifisert flere utviklingsmuligheter i Leknes havn. Dette prosjektet skal koordinere og sikre fremdrift i plan- og utredningsarbeid med tanke på fremtidig realisering av næringspotensialet i havna.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: 2022 - 2023
Prosjektleder: Sigve Olsen
Type: Forprosjekt
Status: Pågående


Bakgrunn

Prosjektet er forankret i KS-sak 009/22, 15. februar 2022 og KS-sak 085/21, 26. oktober 2021 

Følgende delprosjekter er identifisert:

 • Utvidelse av kai
  • Infrastruktur for å kunne ta imot større og flere skip.
 • Terminalbygg
  • Infrastruktur for mottak av passasjerer og utøvelse av næringsaktivitet.
 • Baklager
  • Arealer for mellomlagring av gods som skal skipes over havna. Herunder kontainere, tømmer m.m.
 • Utfylling industriområde i sjø
  • Etablering av nytt industriområde i sjø basert på masser fra som skal tas ut i Storeidøya.
 • Land- og ladestrøm
  • Oppfølging av utredning i 2021 om land- og ladestrøm i forhold til behov i Leknes havn.

Prosjektene må sees i sammenheng, men hvert av delprosjektene følges opp som individuelle oppgaver.

Prosjektorganisering

Det er opprettet en arbeidsgruppe for det helhetlige arbeidet:

 • Sigve Olsen, næringssjef (leder)
 • Asbjørn Horn, rådgiver tomt- og eiendomsutvikling
 • Kjell Jakobsen, havnesjef
 • Angeline Wårheim, medarbeider havn