Viktig melding

PanPorts

Prosjektperiode: 2021 (Avsluttet). Utvikling av felles plattform for smitteforebyggende tiltak i havnene langs kystene.


Prosjekteier: Bergen Havn/DNV
Ansvar: 
Prosjektperiode: 2021
Prosjektleder: 
Type: Hovedprosjekt
Status: Avsluttet


Påvirkningen for cruiseindustrien og havner under COVID-19 har vært enorm, men på alle områder har det blitt jobbet hardt for å få virksomheten i gang igjen.

Bergen Havn sammen med DNV og en prosjektgruppe bestående av medlemmer av Cruise Norway har utviklet en felles plattform for lokale smitteforebyggende tiltak i . Målet var å gi koblinger til nasjonale regler for kystcruise og turisme generelt, samt en klar og enkel oversikt over situasjonen på de enkelte destinasjonene.

Kort fortalt definerer strukturen fire nivåer av infeksjonsscenarier for hver port. Nivånivået beskriver dagens situasjon ved de ulike havnene/destinasjonene og hvilke tiltak som må på plass for å fortsette operasjonen. Iverksatte tiltak vil også bli beskrevet for hver av lokalitetene.

Vestvågøy Kommune havn og mange andre norske havner, destinasjoner og attraksjoner har i 2021 samarbeidet for å gjøre dette til et effektivt verktøy for cruiserederier og land ex-agenter når de planlegger reiseruter til Norge.

https://www.panports.no/