Viktig melding

Ny kommunal flytebrygge i Stamsund

Prosjektperiode okt 2021 - mars 2022 (Avsluttet). Etablering av ny kommunal flytebrygge for å legge bedre til rette for fiskeri og næringsutvikling i Stamsund havn.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Havn
Prosjektperiode: okt 2021 - feb/august 2023
Prosjektleder: Kjell Jakobsen
Type: Hovedprosjekt
Status: Avsluttet


Vestvågøy kommune v/havn har i flere år sett på muligheter for å videreutvikle kapasiteten til å ta imot fiskeflåter i Stamsund havn. Aktiviteten i Stamsund havn er økende og vi mottar flere henvendelser hvert år fra fiskere som uttrykker at det er behov for mer kaiplass.  

For å ivareta fiskeflåtens behov inngikk VVK Havn avtale om å etablere ny kommunal flytebrygge fra eiendommen til Fritz Karl Pedersen Drift AS.

Første del av prosjektet var flytebryggen på 40 x 4,3 meter med landgang på 12,1 meter. Denne delen ble etablert mars 2022 og er utstyrt med 4 strømsøyler som med 4 uttak på hver.

Del to med ytterligere 40 meter ble overtatt av Vestvågøy kommune 15. august 2023. Sammen med 40 meter flytebrygge ved burekka, nord for Skjærbrygga er det da totalt 120 meter kai/ 240 ligge-meter kommunal flytebrygge. Dette er i tillegg til ca. 170 meter fast kai ved Lerøy.

I 2023 ble det koblet på ytterligere 40 meter slik at det totalt er 80 meter kai/

 

Etablering av første del med 40 meter kai mars 2022

 

 
 

Behovet er stort for liggeplasser i Stamsund og kaia er fylt fra fra første åpningsdag i 2022

 

Kontakt

Kjell Jakobsen
Havnesjef/Harbour Master
E-post
Telefon 76 05 61 17
Mobil 95 19 63 57