Viktig melding

Enova – Landstrøm/Ladestrøm

Prosjektperiode: nov 2020 til nov 2021. Prosjektet skal fremskaffe tilstrekkelig grunnlag for å ta investeringsbeslutning for utbygging av nødvendig infrastruktur til landstrøm og lading.


Prosjekteier: Vestvågøy kommune
Ansvar: Kjell Jakobsen
Prosjektperiode: nov 2020 - nov 2021
Prosjektleder: John Ingar Jenssen, Asplan Viak
Type: Forprosjekt
Status: Avsluttet


Prosjektet ble igangsatt i november 2020 som følge av det økende fokus på fornybar energi og tilrettelegging for landstrøm og ladestrøm generelt og at bærekraftig vekst er et sentralt element i Vestvågøys politiske planer og strategier. Dette baseres i en erkjennelse av de påvirkninger global oppvarming og klimaendringer har på det marine miljøet og det sterke behovet for å opprettholde livsgrunnlaget i fiske og oppdrett.

Fiskerihavnene må utvikles i takt med fartøy, teknologi og forbedringer i miljø listes som et hovedsatsingsområde. Kommunens egen handlingsplan for 2020 – 2023, forankret i kommunestyret tar opp i seg utfordringene ved planlegging av landstrømsanlegg/ladestasjon til skip. I «Utfordringsdokument 2020» - et dokument fra rådmannen som gjennomgår kunnskapsgrunnlag og konkretiserer utfordringer for kommunen i kommende år - er landstrømsanlegg og ladestasjoner i de største havnene og å legge til rette for miljøvennlige transportalternativer fremhevet

Vestvågøy kommune havn var prosjekteier og sentral i utføringen av prosjektet.

Deltakere i prosjektet:

  • Prosjektansvarlig: havnesjef Lofoten Havn, Kjell Jakobsen
  • Prosjektdeltaker: havnekonsulent Vestvågøy Kommune, Angeline Wårheim
  • Innleid prosjektmedarbeider Klimasats, Kurt Atle Hansen
  • Innleid prosjektleder: Asplan Viak, John Ingar Jenssen
  • Prosjektmedarbeider: Asplan Viak, Steffen Thomassen

Prosjektet ble sluttført 30. november 2021 og rapport innsendt til Enova.

Arbeidet konkluderer med at det er gode muligheter for anskaffelse av landstrømanlegg etter landstrømstandarden på havnene i Stamsund, Leknes og Ballstad. Usikkerheten som måtte henge ved disse anleggene bunner i stor grad i energigrunnlaget, som igjen er fundert på antall fartøy og deres liggetid. For de øvrige havnene er det godt grunnlag for leveranse av landstrøm med anlegg som ikke faller inn under landstrømstandarden.