Viktig melding

Omstilling cruiseturisme i Lofoten

Prosjektperiode: Utvikle og tilrettelegge nye og bedre løsninger på hvordan vi skal håndtere cruisetrafikk til Lofoten i etterkant av pandemien.


Prosjekteier: Destination Lofoten AS
Ansvar: Sissel Hansen
Prosjektperiode: mars 2022 - ?
Prosjektleder: Trond Amland, 2469 Reiselivsutvikling AS
Type: Forprosjekt/nettverksprosjekt
Status: Ikke startet


Pandemisituasjonen med fravær av cruiseturisme gir muligheter for å utvikle og tilrettelegge nye og bedre løsninger på hvordan vi skal håndtere cruisetrafikk til Lofoten i etterkant av pandemien. Destination Lofoten AS og Lofoten Cruise Nettverk ser at det nå er muligheter for å legge til rette for en mer bærekraftig cruiseturisme både økonomisk, sosialt og miljømessig. Vi har som følge av Covid19 pandemien nå en stor mulighet til å planlegge og beregne hvilke størrelser og volum man vil ha på cruiseturismen i Lofoten i fremtiden.  Dette vil kunne bidra til en helhetlig reiselivsplanlegging i regionen og legge grunnlag for en bedre lokal utvikling og styring av cruiseturisme innenfor regionens tålegrenser med hensyn til folkemengder, verdiskaping og miljø.

Gjennom en slik omstillingsprosess kan vi nå planlegge gjenåpningen etter Covid19, og i større grad enn tidligere styre cruisetrafikken etter hvilken type cruisepassasjerer vi ønsker, hvor mye trafikk vi ønsker, hvordan vi ønsker å fordele og distribuere cruisetrafikken, og når vi ønsker å ha cruisetrafikk. Dermed kan vi legge til rette for en «ny normal» styrt av destinasjonen, havn og kommuner, og ikke av cruiserederiene.

Lofoten Cruise Nettverk (LCN) og Destination Lofoten AS tar fatt i denne utfordringen og vil nå, etter å ha mottatt økonomisk tilskudd fra Innovasjon Norge, gjennomføre et omstillingsprosjekt som skal jobbe med problemstillingene og utfordringene nevnt ovenfor.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt som vil involvere reiselivsorganisasjoner, reiselivsbedrifter, leverandører, havner og landoperatører og der en legger opp til felles utviklingsaktiviteter som er strategisk viktig for å realisere felles mål.

Destination Lofoten AS er prosjekteier og administrativt ansvarlig for prosjektet – på oppdrag fra Lofoten Cruise Nettverk. 2469 Reiselivsutvikling AS v/Trond Amland er engasjert som ekstern prosjektleder for å lede og gjennomføre prosjektaktivitetene. Vestvågøy Kommune havn er deltaker i prosjektet.