Viktig melding

Eiendomsdrift

  • Eiendomsdrift forvalter, drifter og vedlikeholder bygningsmassen til Vestvågøy kommune
  • Fra 1. januar 2020 gikk Eiendomsdrift over fra å være kommunalt foretak til å bli en enhet under Samfunn og teknikk.
Bilde av driftssentralen til eiendomsdrift i Lufthavnveien 19. Foto. - Klikk for stort bildeDriftssentralen til Eiendomsdrift i Lufthavnveien 19.

Forvaltning, drift og vedlikehold av Vestvågøy kommunes bygningsmasse er kjernevirksomheten.

Unntak er boliger som forvaltes av Vestvågøy Boligstiftelse  og kirkene som forvaltes av Vestvågøy kirkelige fellesråd.

Eiendomsdrift har totalt i overkant av 60 medarbeidere (litt over 40 årsverk).

Kontakt

Arild Jakobsen
Enhetsleder Eiendomsdrift / konstituert leder prosjekt og infrastruktur
E-post
Mobil 47 84 55 88

Adresse

Lufthavnveien 19
8370 Leknes

VAKTTELEFON HELG

Vakttelefon: 909 21 751

Beredskapsvakten gjelder fra fredag kl. 15.30 til mandag kl. 07.00

Ved behov for øyeblikkelige tiltak for å begrense skader på kommunale bygninger. Beredskapsvakten skal først og fremst dekke kommunale institusjoner som er i drift i helgene, men kan også kontaktes dersom det oppdages avvik på andre kommunale bygg og anlegg.

Vi ber om at oppringing og utkalling av vaktmannskap kun gjøres i tilfeller hvor det vurderes som helt nødvendig, og hvor lukking av avvik ikke kan vente til mandag morgen.