Viktig melding

Krisesenteret etablert dagtilbud på Leknes

Krisesenteret Vesterålen/Lofoten har nå etablert et dagtilbud på Leknes. Her kan personer som er utsatt for vold og overgrep i nære relasjoner ta kontakt for samtaler, dagsamtaler, råd og veiledning.

Fra nettside krisesenteret

Dagtilbudet tilbyr dagsamtaler hvor en får god tid og den ansatte vil lytte til hvordan en har det, og hva en trenger hjelp til. Vi gir omsorg og hjelp til å sortere tanker, følelser og utveier fra vold.

Vi kan også være følge til andre tjenester og hjelpe med utfylling av papirer til det offentlige og eventuelt annet skriv. Det er gratis å komme til dagsamtaler og en trenger ingen henvisning. Trenger man flere samtaler eller oppfølging kan sentret sette opp avtale eller en kan ringe for videre samtale. Er det behov for tolk så vil sentret ordne dette.

Åpningstider dagtilbud Leknes

Mandag: 09:00 – 15:00
Tirsdag: 08:30 – 15:30
Onsdag: 09:00 – 15:00

Kontaktinfo dagtilbud Leknes

Tlf: 48996276
Email: post.lofoten.krisesenter@gmail.com

Les mer om tilbudet fra Krisesenteret Vesterålen/Lofoten her...