Viktig melding

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep

  • Konsultasjonsteamet er en tverrfaglig gruppe som kan kontaktes når en har bekymring, mistanke om, - eller er i ferd med å avdekke seksuelle overgrep, vold eller mishandling mot barn
  • Konsultasjonsteamet gir også råd og veiledning i saker der barn forgriper seg mot andre barn.

Hvordan behandles innmeldte saker?

Rådsøkende instans møter selv i konsultasjonsteamet og legger frem problemstillingen eller saken. Barnet det knyttes bekymring til drøftes anonymt. 

Konsultasjonsteamet kan ikke gripe inn i eller overta ansvaret i saker. Det er et rådgivende tilbud.

Hvordan kontakte konsultasjonsteamet

Konsultasjonsteamet møtes en gang per måned. Send e-post eller ring for å melde inn saker til konsultasjonsteamet. 

Det sendes ut e-post i forkant av hvert team, med møtetidspunkt og kontaktinformasjon. 

Ta kontakt med barnevernet for møtedatoene til konsultasjonsteamet. 

Les mer om konsultasjonsteamet (PDF, 196 kB)

Kontakt

Konsultasjonsteamet mot vold og seksuelle overgrep
E-post
Telefon 95 11 40 16
Barneverntjenesten
E-post
Telefon 76 05 60 00

Ved behov for akutt bistand utenfor kontortid, ring vakttelefon 760 56 180