Viktig melding

Helsestasjon

På helsestasjonen jobber helsesykepleiere, jordmor, familiekoordinator, lege og sekretær. Tjenesten er en del av familieenheten i Vestvågøy kommune. Vi har et utstrakt tverrfaglig samarbeid opp mot andre tjenester for barn og unge. 

Hva tilbyr vi?

Hvem kan få tilbudet?

Alle barn i alderen 0-6 år og deres familier får time etter fastsatt program.
Barn med feber, oppkast, diaré eller smittsomme sykdommer kan ikke møte på helsestasjonen. Syke barn vurderes av fastlege og ikke helsestasjonslege.
Dersom du er usikker på hvor du kan få hjelp med dine utfordringer, kan vi hjelpe deg videre.

Journalføring

Det opprettes helsejournal på alle barn som får tilbud om konsultasjoner og helseundersøkelser ved helsestasjonen. Når barnet begynner på skolen overføres journalen til skolehelsetjenesten.

Journalen skal sikre dokumentasjon og bidra til at barnet får faglig forsvarlig oppfølging fra fødsel  til og med videregående skole. Journalen inneholder blant annet vaksinasjonsstatus, nedtegnelser fra helseundersøkelser og samtaler, og kopier av brev og epikriser jf. Helsepersonelloven kap 8:  Lov om dokumentasjonsplikt

Gi oss beskjed dersom dere flytter, slik at vi kan sende journalen til ny helsestasjon eller skolehelsetjeneste for at de skal kunne følge opp barnet videre.

Innsynsrett

Foreldre/foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet.

Når barnet er mellom 12 og 16 år skal opplysninger ikke gis til foreldrene eller andre med foreldreansvar når barnet av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette.

Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når barnet er under 18 år.

Kopi av journal: Hvis man etter pasient og brukerrettighetsloven har innsynsrett kan man få kopi/utskrift av journal mot betaling på kr. 85,- Dersom du ønsker å få den tilsendt per post, påløper porto med kr. 55,-

Helsestasjonen på Facebook

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Telefontid:
Mandag – torsdag: 08.00 – 11.00 og 12.00 – 15.00
Fredag: 08.00 – 11.30

Adresse

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes