Viktig melding

Helsetjeneste for flyktninger og familiegjenforente

Leknes helsestasjon legger til rette for at foreldre og barn med minoritetsbakgrunn skal få god oppfølging. En av helsesøstrene jobber spesielt med flyktninger og familiegjenforente de første årene etter bosetting i kommunen. Det bestilles profesjonell telefontolk ved behov til alle konsultasjoner. Tilbudet er gratis for hver enkelt pasient.

Barn får barnekontrollene i henhold til helsestasjonens program hos flyktningehelsesøster og lege på helsestasjonen. Ved annet behov for lege kontaktes fastlege. For de som ikke har fastlege blir tilbud om fastlegekontor gitt midlertidig ut fra fødselsdato.

Tjenesten er en del av familieenheten i Vestvågøy kommune og holder til i Origobygget, 3. etasje.

Direktebosatte overføringsflyktninger, samt familiegjenforente som kommer til kommunen  får tilbud om følgende:

•Førstegangssamtale med helsesøster for kartlegging av fysisk og psykisk helse, herunder smittevern og vaksinestatus

•Tilbud om legetime på et legekontor ut fra fødselsdato

•Henvisning videre til spesialisthelsetjenesten ved behov

•Evt. blodprøver tas på legekontor

•Vaksiner settes etter de anbefalinger som gis av folkehelseinstituttet til en hver tid.

•Barn og unge vaksineres etter barnevaksinasjonsprogrammet i Norge

•Alle familier med barn under skolealder får tilbud om barnekontroll på helsestasjonen, og blir fulgt opp på lik linje med andre barn i kommunen

Kontakt

PPT og Helsestasjonen
Familieenheten
Telefon 76 05 62 70

Åpningstider

Besøksadresse
Origobygget
8370 Leknes

Postadresse
Familieenheten
Postboks 293
8376 Leknes