Viktig melding

Gode råd i møte med elg

Møter du en elg på din vei, så nyt opplevelsen, men på avstand. Vis respekt, og la elgen være i fred. Her følger noen tips for å minimere ubehagelige møter med elg.

Elg på veibanen i snølandskap - Klikk for stort bildeIllustrasjonsfoto Unsplash

 

Elgen er normalt sky, men vinterstid sparer den på kreftene, og flykter ikke like lett som til andre årstider. Vinterstid kan den søke inn i boligområder for å beite på busker og kratt. Ved å bruke oppmåkte veier og skiløyper sparer elgen på kreftene istedenfor å gå i dyp snø, så også her kan man få nære møter med elgen.

 

Ved skadet eller nærgående og truende elg – meld fra til politiet på telefon 02800. Politiet vil gi beskjed videre til kommunens ettersøksjegere ved behov.

 

Retningslinjer for å minimere farlige møter med elg

  • Unngå å forstyrre eller provosere elg. La de være i fred og ikke gå nærmere. Ikke gjør forsøk på å jage dyrene. Dette kan fremprovosere aggressiv adferd hos elgen.
  • Oppretthold en sikker avstand til elgen. La den få god plass til å passere eller trekke unna i sitt eget tempo.
  • Dersom du må gå i retning av elgen så gi den tid. Ofte vil synet av deg være nok til at den stikker. Litt støyende prat kan øke sannsynligheten for at den trekker seg unna. Dersom den likevel ikke gjør det, og du er nærmere enn 100 meter, bør du vurdere å snu.
  • Vær oppmerksom på elgens kroppssignaler. Dersom elgen senker hodet, legger ørene bakover og reiser bust, er den tydelig stresset og kan angripe. Trekk unna umiddelbart! Rygg for å vise at du ikke er en trussel, du greier uansett ikke å løpe fra en elg. 
  • Dersom elgen angriper så kan man ikke løpe fra elgen. Da må man gjemme seg bak et tre, en bil eller en stor stein for å få avstand fra elgen.
  • Alle elger har sin egen toleranse for når den føler seg truet. Elger med kalv kan være mer aggressive enn enslige elger, og man må være ekstra oppmerksom.
  • En av de største konfliktene kan oppstå dersom man har med seg hund. Ulven er fra naturens side elgens største fiende. Elgen kan derfor reagere mot hunden som den gjør mot ulven. De kan angripe hunden og sparke mot den. Hunder som blir angrepet av elg kan løpe mot sin eier, og setter dermed også eieren i fare. Så hold hunden unna elgen. 

 

Ikke mat elgen

Fôring av elg og andre hjortedyr er ulovlig uten tillatelse fra Mattilsynet. Fôring kan også øke risikoen for farlige møter med elg. Elg kan endre sin adferd knyttet til matsøk, og øke tilhold til stedet der den blir fôret. Dette øker igjen faren for farlige møter med elgen. 

 

For mer info ved skadet vilt, småvilt eller husdyr:
Natur og miljø > Skadet vilt