Viktig melding

Turistundersøkelsen for Nord-Norge sommeren 2018

- Det er over ni ganger så mange overnattinger registrert av norske feriereisende som det er for utenlandske feriereisende i Nord-Norge.

Denne rapporten har som formål å gi et nærmere innblikk i turistene i Nord-Norge i sommersesongen 2018 (mai til og med august), sett i lys av turister i øvrige Norge.

For første gang dekker Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge ALLE turister! Også de som overnatter steder som ikke fanges opp i Statistisk Sentralbyrå (SSB) sin overnattingsstatistikk.

Selv om det er flest nordmenn som reiser i Nord-Norge så legger utenlandske ferierende igjen mer pr døgn de overnatter. Tabellen nedenfor viser gjennomsnittlig døgnforbruk fordel på nasjonaliteter:

Last ned hele presentasjonen her...

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03