Viktig melding

Nøkkeltall for norsk turisme 2018 - Innovasjon Norge

- Samlet turistkonsum er beregnet til 176,6 milliarder, hvorav 52,6 milliarder er fra utenlandske besøkende. Dette er rekordhøyt!

Årets nøkkeltallbrosjyre fra Innovasjon Norge peker på at styrking av kulturturisme som supplement til naturbaserte opplevelser vil være viktig for videre utvikling av reiselivet.

"Kulturaktiviteter driver forbruk og verdiskapning I motsetning til naturaktiviteter som i mange tilfeller er gratis, så øker kulturaktiviteter forbruket. Det er nettopp derfor at kombinasjonen mellom kultur- og naturbaserte aktiviteter er viktig. Norge har en sterk posisjon som innen naturbasert turisme. Det er et fundament vi skal være stolte av og bygge videre på, men vi må koble på andre verdier i tillegg."

Totalforbruk og volum 2018

Fra Nøkkeltall for norsk turisme 2018, Innovasjon Norge 

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03