Viktig melding

Destinasjon Ballstad - utviklingen hovedprosjektet år 1 av 3

- Pressemelding 23.10.18: Nye innovasjonsmidler til Ballstadprosjektet

Destinasjon Ballstad fikk i dag tilbakemelding fra Innovasjon Norge om at prosjektet fornyes med et nytt år. Innovasjon Norge har innvilget en prosjektpott på 750.000 kroner til Destinasjon Ballstad og Hemmingodden AS som offisiell søker. Lofoten Matpark vil fortsette med prosjektledelsen i prosjektet.

Destinasjon Ballstad har i de foregående år arbeidet med å utvikle fiskeværet. Resultatene av prosjektet har vist seg både konkret ved nye tiltak på Ballstad og ved at bedriftene har økt sin omsetning. En undersøkelse gjort av Lofoten Matpark viste at bedriftene det siste året har økt sin omsetning med 44,1 % etter at samarbeidet startet. (Se tabell under.) Det har også vært en kraftig økning av antall ansatte i reiselivet på Ballstad.

Rent konkret har reiselivsbedriftene på Ballstad bidratt til at det har kommet to nye serveringssteder på Ballstad. Bedriftene har gått sammen om en sommeråpent turistinformasjon og fått etablert nye, offentlige toalletter på Allmenningen på Ballstad. Det har vært viktig for prosjektet å bidra til et bedre lokalsamfunn.

“Vi har nettopp vært på studietur til Skottland, og prosjektet fikk adskillig oppmerksomhet i Skottland hvor vi fikk presentere prosjektet for provosten av Ayrshire og for lokale bedrifter. Skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og sosial bærekraft gir prosjektet en nyskapende dimensjon - samtidig som det gir mulighet bedriftene til å bryne seg på å gå nye veier. Vi har inntrykk av at bedriftene stortrives med den selvpålagte utfordringen,” ​forteller Ørjan Arntzen i Lofoten Matpark.

I 2019 vil det være et større fokus på forretningsutvikling blant bedriftene. Bedriftene har det siste året hatt et stort fokus på å lære om sosial bærekraft, og bedriftene ønsker å bidra til å skape nye, spennende produkter på Ballstad.  

Prosjektleder Ørjan Arntzen forteller også at bedriftene har stor tro på sitt eget prosjekt, men at de er lettet over å ha fått videre finansiering. Han forteller at signalene fra virkemiddelapparatet har vært positive, men at det også har kommet signaler om en sterk kamp om innovasjonsmidlene.  

Næringssjef Sigve Olsen i Vestvågøy Kommune er glad for at bedriftene i Vestvågøy har utviklingsfokus og biter godt ifra seg i kampen om de offentlige midlene:  

“Kommunen er glad for at Innovasjon Norge har videreført prosjektet. Prosjektet er svært viktig for kommunen og for utviklinga av reiselivet i hele regionen. Kombinasjonen med fokus på forretningsutvikling og sosial bærekraft er unik, og det som gjøres på Ballstad bør bli et referanseprosjekt for lignende prosjekter.” 

Tabell over utviklinga på Ballstad det siste år:

Mulige kontaktpersoner:
Prosjektleder, Ørjan Arntzen, Lofoten Matpark: 959 48 464
Prosjekteier, Trond Ketil Nilsen, Hemmingodden AS, 909 62 181
Initiativtaker, Kristian Bøe, Hattvika Lodge, 930 28 887
Næringssjef, Sigve Olsen, Vestvågøy Kommune, 481 55 003

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03