Viktig melding

Skjenkebevilling for enkeltanledning

Skal du selge alkoholholdige drikker under et arrangement som er åpent for publikum i lokaler uten skjenkebevilling, eller utendørs på et avgrenset område?

Aktuelt sommer 2024

Søknader om serverings-/skjenkebevilling levert f.o.m uke 26 blir ikke behandlet før tidligst uke 32.

Det vil ikke gjennomføres etablerer eller - kunnskapsprøver i uke 28-30.

Eksempler er festivaler, offentlige arrangementer og lignende. I slike tilfeller må du søke skjenkebevilling for en enkelt anledning. Alkohollovens §1-6 definerer «En enkelt anledning» som et arrangement for en bestemt anledning eller en bestemt periode.

Krav til søknaden

  • bevillingssøker må være fylt 20 år. Bevilling gis til «den for hvis regning virksomheten drives»
  • en person skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig skal være fylt 20 år
  • ved arrangementer utendørs, kreves tillatelse fra grunneier

Du kan også bli bedt om å:

  • sende inn tegning over arrangementsområdet og skjenkearealet
  • vise hvordan avgrensninger av lokalet eller området skal gjøres, og hvordan vakthold er tenkt ivaretatt.

Ambulerende skjenkebevilling

Ambulerende skjenkebevilling gis bare til steder som ikke har alminnelig skjenkebevilling. Hvis lokalet har skjenkebevilling, må bevillingshaver skjenke. Det er ikke lov med medbrakt alkoholholdig drikke på et arrangement med ambulerende skjenkebevilling. Ta kontakt med servicetorget om du ønsker mer info om de forskjellige bevillingene. 

Pris

Det er minstegebyr for arrangementer. Størrelsen på det endelige bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol som omsettes. Senest én måned etter arrangementet må du sende en omsetningsoppgave til kommunen, der du oppgir hvor mye alkohol som er solgt.

I tillegg er det gebyr på antall solgte billetter.

Søknaden

Søknaden bør sendes god tid i før arrangementsdato, minst fire uker i forkant.
Søknaden blir sendt til politi for uttalelse.

Søknad om skjenkebevilling for en bestemt anledning

Har du spørsmål til søknadsskjemaet?

Ta kontakt med Servicetorget på e-post eller telefon. 

Kontakt

Berit Olsen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Mandag
09:00-15:30

Tirsdag til fredag
08:00-15:30

Lørdag og søndag
Stengt