Viktig melding

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle som har en salgs- eller skjenkebevilling må hvert år betale et bevillingsgebyr for å opprettholde retten til å skjenke eller selge alkoholholdig drikke.

Gebyrets størrelse avhenger av alkoholsalg foregående år. Opplysninger om dette sender bevillingshaverne til oss i omsetningsoppgaven. Omsetningsoppgaven kan lastes ned her. (DOC, 52 kB)

Alkoholforskriften har følgende satser for beregning for 2018:

 • Salg: Kr. 0,20 pr. vareliter alkohol i gruppe 1
 • Skjenking:
 • Kr. 0,45 pr. vareliter alkohol i gruppe 1
 • Kr. 1,20 pr. vareliter alkohol i gruppe 2
 • Kr. 3,95 pr. vareliter alkohol i gruppe 3
 • Bevillingsgebyret utgjør pr. år minimum kr. 1570,- for salg, og kr. 4900,- for skjenking.

Frist for å levere omsetningsoppgaven er 15. mars hvert år

Hvis du ikke leverer omsetningsoppgaven innen fastsatt frist, får du tildelt to prikker. Hvis du ikke betaler bevillingsgebyret innen fastsatt frist får du ytterligere to prikker. Om du får tolv prikker eller flere i løpet av to år, vil vi inndra salgs- eller skjenkebevillingen i minimum èn uke.

Hvordan levere omsetningsoppgaven?

Bevillingshavere med flere bevillinger må sende inn et skjema for hvert enkelt salgs- eller skjenkested. Skjemaet fylles ut av styreleder eller daglig leder i selskapet. Personer med fullmakt kan også sende inn skjemaet. Skjemaet sendes til postmottak@vestvagoy.kommune.no

Dokumentasjon som må vedlegges:

 • fullmakt, dersom du ikke er daglig leder eller styreleder i selskapet
 • revisors/regnskapsførers bekreftelse av virkelig omsetning i liter foregående år
 • kvitteringer for innkjøp av alkohol
 • omsetningsoppgaver som mangler disse påkrevde vedleggene, vil bli ansett som ikke levert

Omsetningsoppgave skal også sendes inn ved:

 • Opphør eller salg av virksomhet
  Bevillingsgebyret løper helt til bevillingen blir sagt opp. Oppsigelse av bevilling sendes på e-post til postmottak@vestvagoy.kommune.no.

  Hvis salgs- eller skjenkestedet opphører eller selges, skal omsetningsoppgaven sendes inn så snart endelige omsetningstall er klare.

 • Drift på tidligere eiers bevilling
  Den nye eieren kan drive på tidligere eiers bevilling inntil tre måneder fra overdragelsen fant sted, mens søknaden om ny bevilling behandles. Bevillingshaver må sende omsetningsoppgaven innen én måned etter at søknaden er sendt. Vi sender faktura basert på forventet omsetning.

Hvor stort blir bevillingsgebyret?

Størrelsen på bevillingsgebyret avhenger av hvor mye alkohol stedet solgte foregående år. Bevillingsgebyret har et minimumsbeløp per år, satsene finner du på Lovdata.no.

Faktura

Faktura for bevillingsgebyret blir sendt ut når omsetningsoppgaven er mottatt og funnet i orden.
Hvis omsetningsoppgaven mangler ved opphør av salgs- eller skjenkebevillingen, foretar vi en skjønnsmessig beregning av bevillingsgebyret.

Har du spørsmål eller trenger du å få tilsendt søknadsskjemaer?

Da kan du kontakte Servicetorget i Vestvågøy kommune:
Storgata 37
Postboks 203 
8376 Leknes
Tlf: 760 56 000

Kontakt

Berit Olsen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00
Ann-Hege Hansen
Saksbehandler salg, servering og skjenking/Servicetorg
E-post
Telefon 76 05 60 00

Åpningstider

Mandag
09:00-15:30

Tirsdag til fredag
08:00-15:30

Lørdag og søndag
Stengt