Viktig melding

Avdeling for psykisk helse og rus

Om avdeling for psykisk helse og rus:

Avdeling for psykisk helse og rus består av en tverrfaglig sammensatt gruppe medarbeidere, hvor de fleste har videreutdanning innen psykisk helse- og rusfeltet. Tjenestetilbudet er basert på kartlegging, rådgivning, samtaleterapi og miljøterapi, i tillegg til et lavterskeltilbud.

Psykisk helse handler om hvordan vi har det, føler oss, og tenker om oss selv. Vår psykiske helse kan forandre seg gjennom livet. Det betyr at alle har perioder i livet hvor det kan oppstå utfordringer. Vi vet er at tidlig intervensjon er viktig for å forebygge alvorlig psykiske lidelser. 

 

Tjenestens målgruppe: 

Mennesker med rusmiddelproblemer eller psykiske problemer eller lidelser kan ta kontakt med avdelingen. Dette kan skje ved at den som har problemer kan ta direkte kontakt, eller via familie, venner eller etter henvisning fra annet støtteapparat. Det gis også tilbud til pårørende. 

 

Formål med tjenesten: 

  • Sikre at mennesker som har behov for hjelp fra psykisk helse- og rusavdelingen blir forsvarlig ivaretatt etter gjeldene lover
  • Forebygge psykiske vansker og/eller rusmiddelproblematikk
  • Tilby råd og veiledning til pårørende

 

Tjenesten omfatter: 

  • Samtaler, oppfølging, råd og veiledning
  • Kartlegging av rusmiddelbruk
  • Oppfølging av gravide med rusmiddelproblemer
  • Miljøterapi i hjemmet 

 

Tjenestene er gratis. 

Tips til hjelpetilbud: 

I denne tiden må vi alle tenke litt utradisjonelt, kanskje selvhjelp eller veiledet selvhjelp kan være noe for deg?

Bare ta kontakt med oss, enten gjennom din oppfølger eller gjennom hovedmobilen: 415 32 490! 

Ved krisesituasjoner ring: AMK tlf:  113, eller kontakt legevakt: tlf: 116 117. 

 

 

 


 

Kontakt

Hrønn Steingrimsdottir
Avdelingsleder
E-post
Telefon 93 24 55 45
Psykisk helse og rus
Mobil 41 53 24 90

Åpningstider

Mandag - fredag
08:00-15:30

Adresse

Origobygget - 2. etasje
Rådhusgata 6
8370 Leknes