Viktig melding

Andre nyttige tilbud

På denne siden har vi forsøkt på samle informasjon om andre nyttige tilbud som ikke er i regi av kommunen. 

Send gjerne tips til marte.klevstad@vestvagoy.kommune.no dersom du har forslag til innhold på denne siden. 

Hjelpelinjen for personer utsatt for vold og overgrep: 116 006. Tjenesten er døgnåpen, gratis og landsdekkende. 

Hjelpelinjen til Mental helse: 116 123. Tjenesten er døgnåpen, gratis og landsdekkende. 

Hjelpetelefon for spilleavhengighet: 800 800 40. Tjenesten er åpen på hverdager fra kl. 09-18. Det er også mulig å sende epost.

Rustelefonen: 915 08 588. Tjenesten er åpen fra 11-18 på hverdager.

Flere hjelpetelefoner og nettsteder kan du finne her: https://psykiskhelse.no/hjelpetelefoner-og-nettsteder