Viktig melding

Rusmiddelavhengighet

Oppfølgingstjenesten jobber for å redusere, og motivere brukere til rusfrihet. Vi jobber forebyggende, og er terapeutisk i vår tilnærming. Vi kan jobbe oppsøkende, er ambulante i stor grad.

Mål

 • Bedret livskvalitet for folk som lever med rus
 • Hjelp for dem som ønsker å slutte med rusmidler/alkohol eller andre avhengighetsskapende problemer.
 • Forebygge negative effekter av rusmiddelmisbruk.
 • Tilføre mestringsstrategier.

Målgruppe

 • Personer som ønsker hjelp til sin avhengighetsproblematikk. Det kan være alt fra misbruk av tabletter, alkohol, rusmidler eller spillavhengighet.
 • LAR (legemiddelassistert rehabilitering )
 • Personer som er berørt av andres rusmisbruk.

Vi tilbyr

 • Individuell oppfølging (støttesamtaler).
 • Undervisning og veiledning.
 • Avklaring av hjelpebehov ift. rusbehandling
 • Oppfølging før, under og etter behandling i institusjon
 • Informasjon og veiledning i forhold til andre hjelpetiltak
 • Koordinerende samarbeid mellom kommunen, private aktører og andre offentlige tiltak innen rusfeltet
 • Kan henvise til tverrfaglig spesialisert behandling
 • Individuell plan og ansvarsgruppe.
 • Dagtilbud.

Utlevering av rent brukerutstyr ved Lofoten interkommunale legevakt på Gravdal mandag til fredag 10-15. Ta kontakt med legevakt 116 117 for bestilling i åpningstiden.