Viktig melding

Psykososialt kriseteam

Hjelp i akutte krisesituasjoner i kommune. Oppfølging i etterkant.

Prosedyre: Psykososial Kriseteam- Retningslinjer

1. Formål
Å sikre og organisere psykososial førstehjelp til personer som har vært involvert i eller berørt av ulykker, kriser og eller katastrofer.

2. Omfang

1. Alvorlige ulykker med skadde eller døde som berører Vestvågøy kommune sine innbyggere 2. Situasjoner der mennesker er eksponert for traumatiske opplevelser 3. Branntilfeller med omkomne eller skadde 4. Selvmord 5. Krybbedød

3. Ansvar og myndighet
Alle medlemmer i psykososial kriseteamet.

4. Beskrivelse
Psykososial kriseteam  er opprettet for å gi psykososial førstehjelp ved ulykker, kriser eller katastrofer. Gruppen inngår som en del av kommunens beredsskapsplan og må ses i sammenheng med enhetenes egne kriseplaner.