Fredag møttes gruppemedlemmene fra de sektorvise arbeidsgruppene som skal komme frem til hvordan Vestvågøy kommune kan ta ned minst 40 årsverk ved utgangen av 2020.

Vestvågøy kommunes ryddeaksjon i ubenyttede tomtearealer må kunne sies å ha vært en stor suksess. Går du inn på vår egen side for tomtesalg, vil du se at det meste er solgt. Men noen tomter er det fortsatt, og nå er det tomtene i Borge det er interesse for.

Liker du musikk og kultur, er det litt av hvert som skjer fremover mot sommeren. Er du i tillegg over 67 år, kan du få flere kulturopplevelser til en veldig god pris.

Trenger du litt faglig teoretisk påfyll før fagprøven, kan "samlingsbasert fagbrevkurs for praksiskandidater" være noe for deg.

Her kommer årets første nyhetsbrev, og vi benytter anledningen til å ønske alle ansatte og innbyggere i Vestvågøy kommune et godt nytt år.

 

Signerte bredbåndsavtale

Vestvågøy kommunestyre vedtok tidligere i år å sette av fire millioner eks. mva i 2019 og 2020 til bredbåndsutbygging i distriktene. I 2021 er det satt av 1,5 millioner. Denne uka ble utbyggingsavtalen signert.

Her finner du åpningstidene for Vestvågøy kommunes servicetorg jula 2019

Det gjennomføres vedlikeholdsarbeid i tilknytning med vårt ledningsnettet i Stamsund. I den forbindelse stenges vannforsyningen fra onsdag 18.12 kl 13.30 til onsdag 18.12 kl 18.00. Vennligst unngå tapping av vann, mens arbeidet pågår. Det kan forekomme brunt vann i etterkant. Eventuelle spørsmål rettes til vakttelefon VA 905 09 444. Dette gjelder: Skolegata, Rishaugveien, Aspeveien og Svarholtveien.

Vi har ledig stilling som enhetsleder ved Lekneshagen Bofellesskap (LBF). LBF er en institusjon spesialisert for mennesker med demens.