Fra Vest-Lofoten lensmannskontor kommer det en liten påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned. 

Fra fagutviklingssykepleier Ann-Kristin Brimi får vi opplyst at det er opprettet eget telefonnummer hvor helsepersonell tar imot dine spørsmål som måtte omhandle korona.

Ring: 47753670

Er du og din virksomhet klar til å ta imot turister fra hele landet i sommer? Hvilke tanker gjør du deg om sommersesongen? Økonomi? Smittefare? Tiltak? Vaktplaner, osv?

Til tross for lange uker med stengte barnehager og skoler, og mye vindfullt vær våres det nå også på Vestvågøy. Fugler og dyr skal yngle og vi innbyggere i Vestvågøy skal ut å hoppe paradis og kjøre sparkesykkel. Det er også ryddetid.

Ja, vi jobber med å nå ut med samme budskap men på ny måter, nå som vi i liten grad kan treffes må samme måte som før.

Fredag 24. april kunne Thomas Trones i Trones Maskin AS overrekke en hjertestarter til en verdi av 15.000 kroner til brann og redning i Vestvågøy. 

Informasjon om gjenåpning av skolen etter midlertidig stenging 

Helsestasjonen og skolehelsetjenesten har som følge av covid-19 pandemien hatt redusert drift i noen uker. 

Kan du tenke deg å ha en telefonvenn som ringer deg 1-2 ganger per uke som du kan snakke med?