Kulturenheten vil gjerne invitere dere alle til å stille i borgertoget på 17. mai.

Her kommer 17. mai-programmene fortløpende når vi får de inn. Vi har bedt alle skolekretsene sende oss programmet når det er ferdig, og vi legger de ut fortløpende..

Bli med på årets vårrengjøring - RUSKEN 2019!

Lurer du på noe i forbindelse med planen som nå ligger ute på høring med frist 3. juni? Da kan du delta på våre planlagte møter på rådhuset eller treffe en arealplanlegger på Meieriet.

Branningeniør Øyvind Brattli og feier Alexander Pedersen har en klar oppfordring til potensielle bråtebrennere: Gi oss påskefred!

Torsdag før påske var alle tiendeklassene på Leknes i Hagskaret, der det ble akt og gått på ski. Elevene fikk et helt fantastisk vær, noe vi ser på disse bildene som vi har fått fra skolen.

Skolen hadde valgt det gamle hoppanlegget som base camp, der forholdene for aking og soling skal være utmerkede. Takk til lærer Bjørn Kyrre Hanssen som tok bilder til kommunens hjemmeside.