Over hele landet forbereder kommuner seg på at det kan komme nye utbrudd av koronasmitte. I Vestvågøy arbeider vi både med å ha nok kapasitet til testing, å legge planer for hvordan vi skal ivareta brukere hvis vi får et større utbrudd, med å få på plass medisinsk-teknisk utstyr som vi da vil trenge, og ikke minst med å ha nok smittevernutstyr på plass. En egen utstyrsgruppe har koordinert deler av dette arbeidet. 

De folkevalgte møter onsdag 20. mai til "fysisk" kommunestyremøte og kan da glede seg til oppusset sal med forskriftsmessig plass til alle representantene.

Nasjonaldagen nærmer seg og i år blir det en ny og digital vri på feiringa. Les mer om dette og annet nytt fra Vestvågøy kommune.

Vestvågøy kommune gjennomfører i perioden 24/5 - 12/6 spyling av vannrør. Se oppsatt tabell for berørte områder. Det er viktig at abonnentene i perioden lar KALDT vannet renne i ca 20 sekunder hver morgen før bruk. 

Som kjent har det de siste månedene vært en prosess knyttet til nedbemanning av 40 årsverk i Vestvågøy kommune. Fem ulike arbeidsgrupper har arbeidet med forslag, og disse er oppsummert og bearbeidet av en styringsgruppe. Styringsgruppa består av rådmann, kommunalsjefer, HR-sjef, adm kontroller, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud.

Da er det med glede vi åpner skolene for alle våre elever!

Adgangen til rådhuset har i en lang periode vært begrenset til kun å gjelde noen få ansatte som ikke har hatt hjemmekontor. Nå åpnes dørene for publikum igjen.

I slutten av juni og begynnelsen av august vil Leknes SFO gi et tilbud til alle kommunens SFO – elever.

Vestvågøy turistinformasjon har distribuert veilederen fra kommuneoverlegene til reiselivsbedriftene i Vest-Lofoten.

Fra Vest-Lofoten lensmannskontor kommer det en liten påminnelse til oss nå ved inngangen til mai måned.