Oppdatert pressemelding 21.08.20, 15:00 - Det går mot gjenåpning 

Oppdatert pressemelding fra Vestvågøy kommune pr 19/8 kl 22:00

FOKLO informerer om eksamensforberedende fagbrev- og skrivetreningskurs i høst.

(retesten var negativ og vedkommende er ikke smittet)

En overkommelig mengde saker i ukas nyhetsbrev.

Noen nye nyheter og en oppsummering av det vi har lagt ut denne uka som enkeltsaker.

Vest-Lofoten næringsforening og handelsstanden har etterspurt et tilbud om bobilcamping i nærheten av Leknes sentrum. Nå er tilbudet etablert for sommersesongen 2020.

Formannskapet i Vestvågøy kommune har i møte den 17.06.2020 vedtatt å sende forslag til friluftsforskrift for Hauklandstranda ut på høring og offentlig ettersyn med frist 23.08.20.