God helg med nyhetsbrevet!

 

  • Nå  sender vi ut skattetakstseddelen til deg som eier eiendom og bygg i Vestvågøy kommune
  • Skattetakstseddelen viser grunnlaget for den årlige eiendomsskatten og blir sendt til deg på Digipost, Altinn eller eBoks.
  • Eiendomsskattelistene for Vestvågøy kommuen blir lagt ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden og Servicetorget fram til 21.3.2023
  • Kommunestyret har for 2023 vedtatt en økning på 0,5 promille i skattesatsen

 

Vi fikk en smak av vår denne uka og da er alt annet glemt :) God helg med nyhetsbrevet!

 

Du kan igjen ferdes trygt forbi høydebassenget på Haugheia.

 

Kommunen avslutter kriseledelse

 

Busspassasjerer god ivaretatt

 

 

Noe for enhver smak i ukas helgelektyre fra Vestvågøy kommune.

 

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1,  11-12 og 11-13 varsles oppstart av arbeid med Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2033. Samtidig sendes planprogram på høring med høringsfrist 17. mars 2023.

 

Stormen har lagt seg og det er på tide å oppsummere uka. God helg!

 

Lofoten brann- og redning "i vinden"