Lofoten skal bidra i det grønne skiftet. Siden i vår har fagfolk i alle seks kommunene samarbeidet for at klimaplanene kan oppdateres og bli slagkraftige redskap i klimaarbeidet.

Mandag 9. september 2019 starter arbeidene med del 1 av den nye Storgata, og da vil bussholdeplassen ved bensinstasjonen Circle K flyttes midlertidig. Endringen skjer etter siste buss på søndag, og før første buss på mandag.

Et førtitalls gjester og presse var samlet på grendehuset på Uttakleiv da Landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad stod for utdeling av den nasjonale kulturlandskapsprisen  som i år gikk til Uttakleiv grendelag.

I uke 36, altså siste uka før valgdagen 9. september, er det langåpent hver dag til klokka 19.00 slik at alle som ønsker kan få forhåndsstemt.

Merk at det er ikke mulig å stemme i servicetorget på selve valgdagen, da må du til det stemmelokale. Husk legitimasjon, og ta gjerne med valgkortet.

Det vil også være mulig å stemme på institusjonene:

Bo- og servicesenteret, 4. september 12-14

Lekneshagen, 4. september 14-16

Vestvågøy sykehjem, 5. september 12-14

Lofoten sykehus, 6. september 11-14

Hjemmestemming: gi beskjed til kommunen om at du har behov for å få stemme hjemmefra senest onsdag 4. september, så kommer hyggelige valgfunksjonærer rundt på torsdag og fredag.

Hvis du har vansker med å komme deg til rådhuset eller stemmelokalet, kan du kontakte Vestvågøy kommune på 760 56 000 for å avtale hjemmestemming.

Husk at du kan stemme selv om du befinner deg et annet sted i Norge. Oppsøk et forhåndsstemmelokale, som gjerne er det stedlige rådhuset, og avgi din stemme der.

Anbudsinnbydelsen i forbindelse med bredbåndsutbygginga som Vestvågøy kommunestyre vedtok tidligere i år, vil om fire uker bli lagt ut på Doffin.

Innbyggerne i Vestvågøy kommune inviteres til å fremme skriftlig forslag på aktuelle kandidater innen 4. oktober 2019.