Kort og konsist nyhetsbrev denne uka.

 

I forbindelse med prosjektet vil Gymnasveien stenges for gjennomkjøring til Idrettsgata f.o.m. mandag 25/1.

 

Vestvågøy kommune-havn har fått innvilget midler fra Enova til utredning av muligheter for landstrøm/ladestrøm i våre største fiskerihavner (Ballstad, Stamsund, Eggum og Tangstad) samt industrikai/cruisehavna (Storeidøya).

Kort nyhetsbrev med litt om vaksinering, og sånne dær tinga. 

Er du opptatt av boligutviklinga på Vestvågøy ? Onsdag behandlet Formannskapet i Vestvågøy planprogrammet for Boligplan med boligsosial del (2022-50).

Formannskapet vedtok 9. desember å legge planprogrammet for kommunedelplan (KDP) fysisk aktivitet 2022 - 2030 ut på høring med frist 25. januar 2021.

 

God nytt og godt nytt år!

 

Et nytt Covid-19 tilfelle ble meldt mandag 28/12. Smitten har med stor sannsynlighet blitt påført her i kommunen og vi antar at det er smitte i vårt lokalsamfunn som ikke er fanget opp.

   

Årets siste nyhetsbrev hvor første sak omhandler koronavaksineringen.

 

Vestvågøy kommune eier gnr 51 bnr 23 i Stamsund. Vestvågøy kommune går nå ut med annonsering og inviterer interessenter til å søke om kjøp eller leie av denne tomten.