Bussholdeplassen i Storgata er nå forskjøvet, og dette berører også enveiskjøringen.

 

Trenger du noen å snakke med? På 90545530, får du hjelp mandag til fredag mellom klokka 10:00 og 14:00.

Familieenheten og psykisk helse har gått sammen om etablering av en psykososial informasjonstelefon for befolkningen i Vestvågøy kommune i forbindelse med korona-epidemien. Tjenesten vil være i drift fra tirsdag 24. mars.

Kommuneoverlegeteamet i Vestvågøy, og øvrige kommuneoverleger i Lofoten og Vesterålen, har i dag forlenget vedtaket om særskilte karanteneregler for de som kommer fra flere fylker i Sør-Norge. 

Psykisk helse og rus i Vestvågøy kommune har nå utarbeidet informasjon om rus og smittevern i forbindelse med Korona-pandemien.

Det har i dag tilflytt oss informasjon om at grupper med turister ikke respekterer karantenebestemmelsene, og skaper utrygghet ved å være mange tilstede samtidig. I mindre lokaler kan dette skape frykt og usikkerhet, i tillegg til den reelle faren dette utgjør i forhold til smitte.

Vestvågøy kommune kjørte klokka 16.50 en simulering av et varsel til alle mobiltelefoner i hele Lofoten. Simuleringen viser at det nå er cirka 800 turister igjen i Lofoten.

Vi er hardt prøvet i hele organisasjonen, og den administrative ledelsen skal være den første til å beklage at vi ikke får informert dere ansatte i den grad vi burde. Noen av dere har fått informasjon i lederlinja, andre ikke. Vi har prioritert informasjon til innbyggerne, og ber om forståelse for det. Her kommer en kort situasjonsrapport med noen ord fra ordførere og rådmann, samt hver sektor.

Vestvågøy kommunes beredskapskoordinator, Sigve Olsen, har fått flere henvendelser fra eiere av fritidseiendommer i kommunen vår, som ber om unntak fra den såkalte hytteforskriften. De har alle fått nei. 

For å fordele byrdene som næringsdrivende i Leknes opplever som følge av Storgata-utbygginga, vil den midlertidige bussholdeplassen forskyves sørover i Storgata.