Stedsnavntjenesten i Språkrådet har kontaktet Kartverket og reist navnesak for en rekke navn i Vestvågøy kommune. Merknader kan sendes innen 25 juni 2021.

  

I henhold til PBL § 17-4 varsles det om oppstart av forhandlinger mellom Vestvågøy kommune og utbygger Leknessletta AS om utbyggingsavtale i tilknytning detaljregulering Lofoten Handelspark sørvest, plan-ID 1860-201815.

 

Plenty av gode nyheter denne uka! 

16.02.2021 vedtok kommunestyret, reguleringsplan for Storeidøy nærings- og industriområde.

 

Vann og avløp drift må gjennomføre regelmessig rengjøring av hovedvannledningene i vestvågøy kommune. Nå skal det spyles i perioden 24.mai.– 4.Juni. Her kan du lese mer om arbeidet som gjøres for å sikre god vannkvalitet i kommunen.

 

Oi, det ble mange spennende saker denne uka! 

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021.

  

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.3.2021 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 18. mai 2021.

 

Søndag 2. mai kan du oppleve Sigvart Dagsland, en av landets fineste og beste vokalister, på Meieriet kultursenter og litt lengre ut i måneden, nærmere bestemt 20. mai, står country- og americana-bandet Hollow Hearts på scenen vår i Fryseriet.

 

Vestvågøy kommune oppfordrer lag, foreninger, borettslag, skoleklasser, barnehager, vennegjenger og andre til å delta i årets store ryddedugnad slik at vi får et bedre og renere nærmiljø. Aksjonen varer til 14. mai.