Viktig melding

Olje- og fettutskillere

 • Virksomheter med utslipp av olje- eller fettholdig avløpsvann krever for eksempel olje- og fettutskiller for å rense avløpsvannet. Virksomhetene må søke kommunen om tillatelse.

Utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann

Olje og fett fører til forurensning av miljøet og skaper driftsproblemer på det kommunale avløpsnettet. 

Tillatelse til utslipp av olje- og fettholdig avløpsvann er søknadspliktig og skal godkjennes av Vestvågøy kommune. Det gjelder for ny virksomhet, eksisterende virksomhet og ved endring av eksisterende virksomhet.

Oljeholdig avløpsvann

Oljeholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder motorolje, smørefett, parafin, white-spirit, bensin og lignende. Oljeholdig avløpsvann skal før utskiller passere sandfang eller lignende renseinnrettning. Det skal installeres prøvetakingskum. 

Det skal til enhver tid foreligge gyldig avtale med godkjent firma som tømmer og vedlikeholder utskiller, og som utfører årlig prøvetaking av avløpsvannet.  

Virksomheter hvor det er krav om oljeutskiller:

 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Motorverksteder
 • Bussterminaler
 • Verksted og klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell.
 • Anlegg for understellsbehandling som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann  (DOCX, 110 kB)

Fettholdig avløpsvann

Fettholdig avløpsvann er avløpsvann som inneholder vegetabilsk eller animalsk fett. Konsentrerte fettmengder som frityrfett skal ikke ledes til fettutskiller, men samles opp å leveres til godkjent mottak. Det skal til enhver tid foreligge gyldig avtale med godkjent firma som tømmer og vedlikeholder utskiller.

Virksomheter hvor det er krav om fettutskiller:

 • Restauranter
 • Gatekjøkken/kiosker
 • Kafeer
 • Næringsmiddelindustri som produserer fettholdig avløpsvann
 • Kantiner

Krav om utskiller kan også gjelde virksomhet som ikke er nevnt over.  

Søknad om utslipp av fettholdig avløpsvann (DOCX, 102 kB)

Rapportering  

Årsrapport med vedlagt dokumentasjon på tømming og vedlikehold samt prøvetaking og analyse, skal sendes Vestvågøy kommune, vann- og avløpsavdeling, innen 1. mars hvert år.

Årsrapport for oljeutskilleranlegg (DOCX, 99 kB)

Årsrapport for fettutskilleranlegg (DOCX, 97 kB)

Lokal forskrift

Forskriften skal sikre at bedrifter som har utslipp av olje eller fett fra sin virksomhet, har utskiller som samler opp denne typen forurensning ved kilden. Forskriften spesifiserer grenseverdier for utslippet, krav til dimensjonering samt nødvendige drifts- og vedlikeholdsrutiner.

Lokal forskrift om olje- og fettutskillere i Vestvågøy kommune