Viktig melding

Reguleringsplan Offentlige områder Torvhaugan, mindre endring - egengodkjenning

Vestvågøy formannskap har i møte den 17.9.2014 egengodkjent følgende mindre reguleringsendring: 

Offentlige områder Torvhaugan , planID: 1860 – 201211                      Fs-sak 096/14 PlanarkivID 14/420

Formålet med planendring er å tilbakeføre deler av planen til boligformål.

 Vedlegg:

Reguleringsplan for offentlige områder Torvhaugan

I.h.h.t. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, jfr. forvaltningslovens kap. VI, kan vedtaket påklages til departementet.

Klage på vedtak må sendes skriftlig innen 3 uker etter denne kunngjøring til:

            Vestvågøy kommune

            P.b. 203,   8376 LEKNES

            Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. //

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning knyttet til Kommunestyret sine vedtak må fremsettes innen 3 - tre - år fra denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.