Viktig melding

Ordfører og varaordfører

Ordføreren i Vestvågøy

Ordføreren er kommunens øverste politiske leder. Viktige oppgaver for ordføreren er å være kommunens ansikt utad, og lede kommunestyret og formannskapet.

Ordfører er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker og saker som ikke er av prinsipiell betydning.

 

Portrett av Jonny Finstad - Klikk for stort bilde

Jonny Finstad (Høyre) er ordfører i Vestvågøy kommune for perioden 2023–2027.

 

Varaordføreren i Vestvågøy

Dersom ordføreren midlertidig trer ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører. I slike tilfeller vil varaordføreren ha ansvaret for ordførerens ordinære oppgaver.

 

Portrett av Pål Krüger - Klikk for stort bilde

Pål Krüger (Fremskrittspartiet) er varaordfører i Vestvågøy kommune for perioden 2023–2027.

Kontakt

Jonny Finstad
Ordfører, Høyre
E-post
Mobil 94 14 47 27
Pål Krüger
Varaordfører, Fremskrittspartiet
E-post
Mobil 90 18 52 02
  • Kommunestyrerepresentant
  • Medlem av formannskapet
  • Medlem av næringsutvalget
  • Leder i teknisk utvalg