Viktig melding

Følg politiske møter på kommune-TV

  • følg politiske møter direkte på kommune-TV som er vårt nett-TV
  • møtene i kommunestyret, formannskapet og enkelte utvalg blir strømmet
  • du finner også opptak av møtene på kommune-TV

Se kommune-TV