Viktig melding

Ungdommens kommunestyre (UK)

Ungdommens kommunestyre i Vestvågøy kommune (UK) er et partipolitisk nøytralt ungdomsråd og en høringsinstans i saker som angår kommunens barn og unge. UK består av ungdom i alderen 13–18 år, og ble første gang konstituert i 2019.

Banner med foto og tekst for UK. Illustrasjonsbilde som viser noen ungdommer. - Klikk for stort bilde

 

Sammensetning og valg

Medlemmene i Ungdommens Kommunestyre er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i Vestvågøy kommune. Ungdommens Kommunestyre i Vestvågøy består av 10 medlemmer i aldersgruppen 13–18 år som er valgt for en periode på 2 år.

  • Hver ungdomsskole har 1 representant og 1 vararepresentant.
  • Vest-Lofoten videregående skole har 2 representanter, og 2 vararepresentanter.
  • De tre siste plassene i UK er åpne, hvor ungdom som er med i organisasjoner som jobber med barn og ungdom kan søke til Ungdommens kommunestyre om å bli valgt inn som representant. Ungdommens kommunestyre velger 3 representanter med 3 vararepresentanter til de åpne plassene

Hva jobber Ungdommens Kommunestyre med?

Ungdommens Kommunestyre skal bidra til å sikre en bred, åpen og tilgjengelig medvirkning i saker som gjelder barn og ungdom. UK skal være unge sitt talerør overfor politikerne og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle for kommunen. Ungdommens kommunestyre skal representere interessene til barn og unge i kommunen og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder barn og ungdom. Ungdommens Kommunestyre kan også ta opp egne saker.

UK skal så tidlig som mulig inn i prosesser slik at de kan yte reell medvirkning, og gis mulighet til å uttale seg skriftlig i saker som gjelder:

  • Plansaker som berører barn og unge
  • Prinsipielle saker som gjelder barn og unge
  • Tiltak med barn og unge som målgruppe

 

UK skal tas med i drøfting under arbeid med større saker av prinsipiell betydning for barn og unge, eller som omhandler barn og unges levevilkår.

Ungdommens kommunestyre stiller med 2 representanter på hvert kommunestyremøte.

Møteoversikt

Møtene til Ungdommens Kommunestyre avholdes i forkant av kommunestyrets møter. 

Se politisk møtekalender for oversikt over datoer 

Jeg har noe jeg vil at UK skal ta opp – hva gjør jeg?

Hvis du har noe (et tema, et problem, en sak) som du ønsker at Ungdommens Kommunestyre skal jobbe med og eventuelt løfte opp til politikere eller administrasjonen, kontakter du koordinator på epost, som vil ta saken videre til UK. Det er deretter UK selv som avgjør hvilke saker de ønsker å jobbe med. Dette kan for eksempel handle om alt fra skole eller fritidstilbud, helsetjenester, oppholdssteder osv.

Kontakt

Ungdommens kommunestyre
E-post
Gro Smedsund
Koordinator for ungdommens kommunestyre og forebygging, rus og kriminalitet
E-post