Viktig melding

Befokningsutvikling Lofoten 2015 - 2023 (2. kvartal)

- Utviklingen i næringene har betydning for befolkningsutviklingen og visa versa. Statistikk for utviklingen i Lofoten hentet fra SSB.

Kilde: SSB 06913: Befolkning og endringer, etter region, statistikkvariabel og år (netto tilflytting)
Kilde: SSB 01222: Befolkning og kvartalsvise endringer, etter region, statistikkvariabel og kvartal

∆ = endring 
Tilflytting = tilflytting - fraflytting i løpet av året
∆ minus Tilflytting  = fødselsoverskudd eller -underskudd

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Mobil 48 15 50 03