Viktig melding

Nyhetsbrev uke 21/23

God langhelg til alle sammen!

Helt patent!

Av: Kjell Jakobsen, havnesjef

16. mai var Vestvågøy kommune på besøk på Patentslipen på Ballstad. Kommunens representanter fikk en grundig omvisning og fikk også se bedriftens spesialutstyr i drift, både datastyrt dreiebenk og skjæremaskin. Sistnevnte ble testet og damene i følget fikk egenprodusert gave i form av et hjerte i metall, laget av daglig leder Steinar Hope.

Bedriften fikk komme med sine synspunkter, hva de ønsker fra kommunen og viktigheten av å ha en god dialog. Det er ingen tvil om at bedriften innehar høy kompetanse og har muligheten til utføre de fleste oppgaver.

Kommunen takker for et trivelig og lærerikt bedriftsbesøk.

Endring i telefontid på byggesak

Av: Tonje Holm, byggesaksbehandler

Fra og med uke 22 kommer det en endring i telefontiden på byggesak.

Det kommer fortsatt til å være to timer telefontid pr dag, og det gjøres ingen endringer i hvilke saksbehandlere som er tilgjengelig de ulike dagene, men vi innfører nå telefontid på formiddagen.

Vi utvidet telefontiden fra en til to timer per dag vinteren 2023 fra kl 12.30 – 14.30.

Den nye telefontiden blir avviklet hver dag fra kl 09-10.00 og fra kl 13.00-14.00.

Telefontiden vil nå fordeles på to forskjellige tidspunkt hver dag slik at det skal være mer fleksibelt for de som ringer inn, og vi håper at endringen fører til at flere har mulighet til å nå oss.

Elektronikk- og programvareteknologi i værret

Av: Angeline M. Wårheim, saksbehandler havn

På Ballstad, nesten ved kaikanten, utvikler Marine Dynamics løsninger for dokumentasjons- og sporingsordninger til fiskere. Vi tok oss en tur på besøk for en hyggelig omvisning og liten innføring i hvordan de jobber i Marine Dynamics. Det som virkelig er bemerkelsesverdig her er at systemene er norskutviklet lokalt på Ballstad.

F.v. Morten Dyrstad, Angeline Wårheim, Kjell Jakobsen, Anne Sand, Nicolay Stokvold

Vi ble møtt med en god innføring i hvordan teamet er sammensatt og det er ingen tvil om at her sitter det en gruppe som har bred faglig kompetanse. Vi fikk også en omvisning i laboratoriet og da mulighet for å se hvordan systemene utvikles.

Det kan også nevnes at Vestvågøy kommune har vært med på å støtte denne gründerbedriften via kommunens næringsfond.

Ung byggdrifter i arbeid på rådhuset

Av: Thomas Thomassen

Morten Markussen er nå tilsatt som vikar ved Eiendomsdrift. I disse tider får han opplæring for trykkeri-drift, post-håndtering og vaktmestertjenester i kommunen. Arbeidssted er rådhuset på Leknes. Morten kunne opplyse om at han har fagbrev som byggdrifter, og at han samtidig går teknisk fagskole for å bli fagskoleingeniør.

Thomas Thomassen

Vaktmester Ole Martin Romuld forteller at Morten er i opplæring for å kunne avløse og overta oppgaver ved rådhuset. Han vil også tidvis ha andre oppgaver utenfor rådhuset. At Morten har kommet til vil bidra til økt kontinuitet ved fravær, og oppgaver vil bli håndtert. I følge med samtalen med Morten og Ole-Martin ønsket de gjerne å bidra med litt informasjon rundt kildesortering, som er en del av det med å få re-godkjent miljøfyrtårnsertifiseringen ved for rådhuset.  

Kildesortering har vært virksomt i lenge tid. Østbø henter avfallet fra rådhuset. Mengde og type avfall blir registrert. Avfallet går i hovedsak til gjenvinning, noe som selvsagt er bra. Isopor leveres til ASVO for gjenvinning. 

Som en kuriositet nevnes det at det lages tennbriketter av makulert papir. Forarbeidet gjøres på rådhuset av brukere ved Elvegården aktivitetssenter. Restpapiret fuktes og presses i former før disse kokes i stearin som er samlet inn fra gjenvunnede stearinlys fra kirker og begravelsesbyrå. De selger tennbrikettene i poser av 25 stykk. Disse kan kjøpes fra rådhuset ved bruk av vipps, og også i andre sammenhenger.

Vaktmester Romuld gir gode skussmål til produktet og legger til at de brenner lenge og godt. 

Anleggsarbeidet på Hauklandstranda er i gang

Av: Sigve Olsen

Denne uka ble det første byggemøte med entreprenør Thore Magnussen og Sønn (TMS) avholdt. Arbeidet er så smått kommet i gang og det er startet med riving av det kondemnerte bolighuset (hus nr. 72 i kartet). Arbeidet i første fase skal foregå på kollen ved servicebygget, og deler av nye parkeringsplass. Se skissen nedenfor.

Skisse for rigg og anleggsområde.

Som det fremgår av skissen skal anleggsarbeidet i denne fasen ikke føre til innskrenkinger i parkeringsområdene og adgangen til stranda skal være slik som før.

Arbeidene kan i perioder medføre forsinkelser i trafikkavvikling. TMS vil sette opp ekstra opplysningsskilt langs FV7716 (Voie-/Uttakleivveien) og FV7606 (Leiteveien).

Informasjon om arbeid og fremdrift legges fortløpende ut på egen prosjektside...

17. mai feiringen på Leknes

Av: Thomas Thomassen

Været var, nesten som vanlig, ikke av det beste på nasjonaldagen, men det stoppet ikke aktivitetene. Som vanlig ble det barnetog gjennom Leknes på formiddagen. Da toget ankom Lofothallen var det klart for nasjonalsang, taler, leker og hyggelig samvær med kaffe, brus, pølser, rundstykker og kaker. Og igjen var det evig nok av rundstykker og kaker. I år ble de hele overskuddskakene gitt til Leknes bo – og servicesenter og Lekneshagen bofellesskap, slik at de eldre også kunne få kose seg litt ekstra på nasjonaldagen.

Benjamin Einarsen, som del av årets 17. mai-komité for Leknes skole, holdt god orden på programmet. Først ut var to flinke og tøffe elever fra 6. klasse ved Leknes skole. De holdte ungdommens, eller elevenes, tale, og hadde blant annet en fin redegjørelse i forhold til det historiske aspektet i forhold til grunnlovsdagen.

I år ble ordfører og varaordfører innvilget permisjon på formiddagen. Hovedtaler ble Elias Wiik som er leder i Ungdommens kommunestyre (UK) i Vestvågøy kommune. Han kom svært godt fra oppgaven, så det er ikke å utelukke at framtidige permisjonssøknader fra politisk nivå blir innvilget.

Unge Wiik var innom hvordan Norges frihet ble vunnet, først ved grunnlovsetableringen i 1814, og deretter fullstendig frihet fra union med Sverige i 1905. Wiik viste til at friheten ikke er en selvfølge, at det er krig i verden og at hver og en av oss kan bidra ved å ønske de som rømmer fra krig velkommen til Vestvågøy. Han var også innom ungdommens ønske om et bedre kollektivtilbud, bedre psykisk helsetilbud for barn og unge, samt gode møteplasser for ungdommen i kommunen.

Se bilder fra 17. mai under:

Utpå ettermiddagen var det tid for borgertoget. I et noe «arktisk vårvær» ble kunne vi registrere motorkjøretøy, lokalpolitikere, Lofoten brann og redning, ulike musikkorps, Lions, Lofoten House of Veterans mfl. få seg en fin runde gjennom sentrum før toget endte opp utenfor rådhusplassen. Det offisielle programmet ble avsluttet med ulike taler.

Støtte til skriving av nyhetsbrev

Av: Thomas Thomassen

Denne fredagen kom to elver fra 4. klasse ved Leknes skole til rådhuset for å hjelpe til med nyhetsbrevet. De ville gjerne bidra, og kom i lett regn til rådhuset.

Anne-Louise (foran) og Astrid fra 4. klasse ved Leknes skole i arbeid. Thomas Thomassen

De to jentene konkluderte med at sakene så bra ut, og likte spesielt at det også var fokus på feiringen av nasjonaldagen. I tillegg til gjennomlesning og korrektur, så la de til at også de hadde en fin feiring.

Visstnok hadde den ene spist hele 10 is i løpet av dagen....

Fikk du med deg disse andre nyhetssakene denne uka?

Kunngjøring - Kommunedelplan for klima, miljø - og energi - 2023-2030

Kommunedelplan Klima, miljø – og energi 2023-2030 med handlingsdel ble vedtatt av Vestvågøy kommunestyre i møte den 9. mai 2023 som sak KS-032/23. Les kunngjøringen her...

Velkommen til Stamsund Teaterfestival!

Det er med stor glede og forventning vi ønsker velkommen til Stamsund Teaterfestival 2023! Les saken her...

Kunngjøring - Detaljreguleringsplan Leirvik, Ure

Vestvågøy kommunestyre har i møte den 09.05.2023 egengodkjent detaljreguleringsplan Leirvik Ure. Les kunngjøringen her...