Viktig melding

Private reguleringsplaner

  • En privat reguleringsplan fremmes som detaljregulering som brukes hovedsakelig til å gjennomføre utbyggingsprosjekter og tiltak
  • Privatpersoner, tiltakshavere, organisasjoner og andre myndigheter kan fremme forslag til reguleringsplan, men den skal utarbeides av fagkyndige/plankonsulent

Planprosess steg for steg

Kontakt

Jochen Caesar
Arealplanlegger
E-post
Telefon 76 05 61 41