Viktig melding

Hva koster det å søke?

 • Du betaler for å få behandlet bygge-, plan- fradeling og oppmålingssaker
 • I byggesaker er det hva du søker om som avgjør prisen
 • Det er kommunestyret i Vestvågøy som fastsetter prisene

Priser for å behandle bygge,- plan-, fradeling- og oppmålingssaker: 

 • Byggesaker
 • Dispensasjonssaker
 • Delingssaker og jordlovsbehandling
 • Seksjoneringssaker
 • Utslippstillatelse
 • Oppmåling
 • Reguleringsplaner
 • Jordlovsbehandling


Lenke til prislista (PDF, 195 kB)