I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsles oppstart av reguleringsendring av privat reguleringsplan for Vedvika – planID 1860 201207, Sundsveien 366 til 372 på Gravdal i Vestvågøy kommune med høringsfrist 31.1.2023.

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 13.12.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 16.februar 2023.

Detaljreguleringsplan Villa Skottnessjyen, Ballstad

FO-sak 078/22

PlanID: 1860 202101       

ArkivID: 19/133

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 23.08.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsforslag ut på høring og offentlig ettersyn. Reviderte plandokumenter med vedtatte endringer ble mottatt 18.11.2022, og planforslaget legges ut med høringsfrist 17. januar 2023.

Detaljreguleringsplan Leirvik Ure                                                                          

FO-sak 046/22


PlanID: 1860 202007

ArkivID: 20/1314

Forvaltningsutvalget i Vestvågøy kommune har i møte den 18.10.2022 vedtatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 19.12.2022:                                         

Detaljreguleringsplan Ole Bergs vei

PlanID: 202012

ArkivID: 20/1613

FO – sak: 061/22

Vestvågøy kommunestyre har den 27. september 2022 som sak 052/22 vedtatt at Kommunedelplan for Klima, miljø og energi 2022-2031 skal legges ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen for planen er satt til 11.november 2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Borga Boligområde, plan-id 1860 202204, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 07.11.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av reguleringsarbeid for endring av detaljreguleringsplan "4.armen", Leknes - opprinnelig PlanID 1860 201406, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 28.10.2022.

I henhold til plan- og bygningslovens §§ 12 – 8 og 12 – 9 varsles oppstart av arbeid med kommunedelplan for vann, overvann, vannmiljø og avløp i Vestvågøy kommune og høring av forslag til planprogram. Høringsfrist 04.11.2022.

I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 17-4 varsles oppstart av privat reguleringsarbeid for Vika boliger, plan-id 1860 202203, i Vestvågøy kommune med høringsfrist 17.08.2022.

Kommunestyre i Vestvågøy kommune har i møte den 21.06.2022 vedfatt å sende følgende reguleringsplanforslag ut på høring og offentlig ettersyn med høringsfrist 15. august 2022:

 

Detaljreguleringsplan Hauklandstranda Servicebygg                                  

KS-sak 042/22

PlanID: 1860 202008

ArkivID: 20/1557