Viktig melding

Mål og strategier

Sammendrag av mål og strategier kommunedelplan næring.

Følgende områder ble i henhold til politisk vedtak tatt med i planen:

 

Kapittel 1 - Innovasjon og utvikling

Visjon

Alt kan være mulig!

Mål

Vestvågøy kommune er en aktiv tilrettelegger for bærekraftig næringsutvikling og innovasjon

Strategier

 1. Vestvågøy kommune bidrar til gode rammer og nettverk for næringslivet
 2. Synliggjøre de mange mulighetene for ungdom i Lofoten

Kapittel 2 - Reiseliv

Mål

I Vestvågøy er reiselivet en motor for bærekraftig stedsutvikling

Strategier

 1. Støtte arbeidet med bærekraftig destinasjonsutvikling
 2. Bidra til nettverksbygging innad i reiselivet og mot andre næringer
 3. Bidra til utvikling av et variert opplevelsestilbud på Vestvågøy
 4. Fremme Vestvågøy som destinasjon for matopplevelser
 5. Bidra til gode overnattingstilbud for besøkende på Vestvågøy
 6. Jobbe for profesjonalisering av reiselivet på Vestvågøy

Kapittel 3 - Handel

Mål

Vestvågøy er et sentrum for handel og service i Lofoten

Strategier

 1. Styrke nettverket mellom handelsbedriftene
 2. Utvikle samarbeid mellom handel og reiseliv
 3. Handelsnæringen er aktivt med i byutviklingen for Leknes
 4. Synliggjøre handelsnæringens betydning for Vestvågøy
 5. Ha fokus på Leknes som regionsenter

Kapittel 4 - Sjømatnæring

Mål

Vestvågøy beholder sin posisjon som Norges nest største fiskerikommune og øker verdiskapingen innen blå sektor

Strategier

 1. Bidra til bedre samhandling mellom næringene i blå sektor
 2. Jobbe for å opprettholde og videreutvikle utdanning innen fiskeri, havbruk og maritime fag i regionen
 3. Ha fokus på næringsutvikling basert på nye og lite utnyttede ressurser (LUR)
 4. Jobbe for utvikling av fiskerihavnene i Vestvågøy, herunder utdyping av Ballstad havn
 5. Bidra til å sikre helårlig råstofftilgang til kommunen og støtte opp om økt lokal verdiskaping
 6. Gjennom tydelig arealstrategi legges det til rette for utvikling innen havbruk

Kapittel 5 - Landbruk

Mål

Vestvågøy er ledende landbrukskommune i Nordland

Strategier

 1. Stimulerer til rekruttering til landbruksnæringen
 2. Bidra til å beholde melkekvoter i kommunen
 3. Ha fokus på jordvern
 4. Bidra til utvikling og innovasjon i samhandling med andre næringer
 5. Stimulere til variert bruksstruktur som tar vare på natur- og kulturmiljøet

Kontakt

Sigve Olsen
Næringssjef
E-post
Telefon 76 05 43 74
Mobil 48 15 50 03